Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Nội dung chính

UHC Dual Complete HI-S001 (PPO D-SNP)

Medicare

Chương trình nhu cầu đặc biệt kép là gì?

H2406-051 -000

Phí bảo hiểm hàng tháng: $0,00 *

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức Trợ giúp Bổ sung của quý vị.

Chương trình Preferred Provider Organization (PPO) này cung cấp cho quý vị nhiều quyền lợi hơn Original Medicare, tất cả với phí bảo hiểm chương trình chỉ từ $0. Quý vị sẽ vẫn được hưởng toàn bộ quyền lợi Medicaid và có thêm nhiều quyền lợi khác nữa.

  • Ghi danh Chương trình UHC Dual Complete HI-S001 (PPO D-SNP)(mở cửa sổ phương thức)
  • Kiểm tra Tính đủ điều kiện(mở cửa sổ phương thức)

1-844-812-5967 TTY: 711 8:00 SA đến 8:00 CH giờ địa phương, 7 ngày một tuần

Các Quyền lợi & Tính năng

Thực phẩm, Sản phẩm không kê toa (Over-the-counter, OTC) và Tiện ích

$129 tín dụng mỗi tháng để thanh toán cho thực phẩm lành mạnh, các sản phẩm OTC và hóa đơn tiện ích Tìm hiểu thêm về quyền lợi này

$3000 trợ cấp cho các dịch vụ nha khoa được bao trả như vệ sinh, trám răng, mão răng, điều trị ống tủy, nhổ răng, răng giả Tìm hiểu thêm về quyền lợi này

$0 tiền đồng trả cho các toa thuốc gốc và biệt dược, có dịch vụ giao hàng tận nhà Optum® Home Delivery. Tìm hiểu thêm về quyền lợi này

$0 tiền đồng trả cho các chuyến đi 24 một chiều đến hoặc từ hiệu thuốc hoặc cửa hàng tạp hóa và đưa một người lớn khác đến để trợ giúp 

Tự do thăm khám với bất kỳ người chăm sóc nào chấp nhận Medicare và không cần giấy giới thiệu

Chăm sóc phòng ngừa

$0 tiền đồng trả cho dịch vụ chăm sóc phòng ngừa, bao gồm khám thể chất, chích ngừa cúm hàng năm và nhiều dịch vụ khác nữa

Thăm khám chăm sóc chính

$0 tiền đồng trả cho các lần khám chăm sóc chính để giúp quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc cần thiết

Chương trình Rèn luyện Renew Active®

Luôn tích cực vận động với tư cách thành viên phòng tập thể dục miễn phí thông qua Renew Active®

Dịch vụ châm cứu định kỳ

20 thăm khám châm cứu định kỳ với $0 tiền đồng trả mỗi lần thăm khám để điều trị buồn nôn hoặc đau dây thần kinh, cơ hoặc khớp của quý vị

Dịch vụ nắn bóp cột sống định kỳ

20 thăm khám chỉnh hình định kỳ với $0 tiền đồng trả mỗi lần thăm khám để điều trị buồn nôn hoặc đau dây thần kinh, cơ hoặc khớp của quý vị

Chăm sóc chân định kỳ

4 thăm khám chăm sóc chân định kỳ với khoản đồng trả $0 mỗi lần thăm khám để cắt móng và các phương pháp điều trị chăm sóc phòng ngừa được bao trả khác

UnitedHealthcare® HouseCalls

Thăm khám tại nhà hàng năm với một bác sĩ chăm sóc sức khỏe để giúp quý vị kiểm soát sức khỏe giữa các lần thăm khám bác sĩ thông thường

Phần thưởng Hội viên UnitedHealthcare®

Là hội viên UnitedHealthcare, quý vị sẽ nhận được phần thưởng khi được thăm khám khỏe mạnh, chích ngừa cúm hàng năm, v.v.

Thăm khám ảo

$0 tiền đồng trả cho các lần thăm khám ảo để trao đổi về các mối quan ngại liên quan đến sức khỏe y tế và tâm thần tại nhà

UHC Dual Complete HI-S001 (PPO D-SNP)

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng dành cho Những Người được nhận Trợ Giúp Thêm từ Medicare để Giúp Thanh Toán Chi Phí Thuốc Kê Toa

Nếu quý vị được nhận trợ giúp thêm từ Medicare để giúp thanh toán các chi phí cho thuốc kê toa trong chương trình Medicare của mình, phí bảo hiểm chương trình hàng tháng của quý vị sẽ thấp hơn so với phí bảo hiểm nếu quý vị không được nhận trợ giúp thêm từ Medicare. Số tiền trợ giúp thêm mà quý vị nhận được sẽ quyết định tổng chi phí bảo hiểm chương trình hàng tháng của quý vị với tư cách là hội viên Chương trình của chúng tôi.

Bảng này sẽ cho quý vị biết phí bảo hiểm chương trình hàng tháng của quý vị nếu quý vị nhận được trợ giúp thêm.

Mức độ trợ giúp thêm của quý vị Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng*
100% $0,00

*Phí này không bao gồm bất kỳ phí bảo hiểm Medicare Phần B nào mà quý vị có thể phải thanh toán.

Nếu quý vị không nhận được trợ giúp thêm, quý vị có thể kiểm tra xem mình có hội đủ điều kiện không bằng cách gọi:

  • 1-800-Medicare hoặc người dùng TTY gọi 1–486-2048 (24 giờ/ngày/7 ngày/tuần),
  • Văn Phòng Medicaid Tiểu Bang Của Quý Vị, hoặc
  • Sở An Sinh Xã Hội theo số 1-800-772-1213. Người dùng TTY gọi 1-800-325-0778 từ 7 giờ sáng đến 7 giờ chiều (tối), Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Nhu cầu sức khoẻ không ai giống ai. Các tài liệu này có thể giúp quý vị đảm bảo mình nhận được bảo hiểm phù hợp.

Tài liệu bao gồmThông Báo Thay Đổi Hàng Năm, Chứng Từ Bảo Hiểm, Danh Mục Thuốc, Xếp hạng Sao Chương Trình Medicare, Danh Mục Nhà Cung Cấp, Tóm Tắt các Quyền Lợi, Các tài nguyên khác có thể tải về.

Tài nguyên có thể tải xuống (mở cửa sổ theo phương thức)

Nguồn trợ giúp cho Hội viên

Xem các Tài nguyên Có sẵn (mở cửa sổ phương thức)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink