Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Nội dung chính

Bảng thuật ngữ UnitedHealthcare Indiana Hoosier Care Connect

A

 • Chỉ dẫn Trước

  Chỉ dẫn trước đưa ra các lựa chọn chăm sóc sức khỏe của quý vị vào văn bản. Chỉ dẫn trước này rất hữu ích trong trường hợp quý vị không thể truyền đạt mong muốn của mình.

 • Kháng cáo

  Yêu cầu một buổi điều trần công bằng về một hành động đề xuất của cơ quan, hành động đã thực hiện của cơ quan, hoặc về việc cơ quan không có quyết định đúng thời hạn.

 • Đơn đề nghị

  Một yêu cầu quyền lợi chính thức được thực hiện bằng văn bản gửi đến cơ quan và do đương đơn hoặc một người nào đó thực hiện thay mặt đương đơn ký tên. Có thể gửi đơn đề nghị bằng đường bưu điện, điện thoại, fax, trực tiếp, hoặc bằng điện tử.

E

 • Cấp cứu

  Triệu chứng hoặc các triệu chứng bắt đầu xuất hiện và khởi phát cấp tính, bao gồm đau dữ dội, có thể khiến một người cẩn thận và không có kiến thức chuyên môn hành động một cách hợp lý tin rằng có một tình trạng sức khỏe cần phải được chăm sóc y tế ngay lập tức, và việc không chăm sóc y tế sẽ dẫn đến suy giảm nghiêm trọng các chức năng của cơ thể hoặc rối loạn chức năng nghiêm trọng của một cơ quan hoặc một phần cơ thể, hoặc sẽ khiến sức khỏe của người đó gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

 • Phòng Cấp Cứu

  Các phòng cấp cứu (Emergency Rooms, ER) dành cho các thương tích nghiêm trọng hoặc bệnh đột ngột có thể đe dọa tính mạng và cần chăm sóc y tế ngay lập tức. Trong trường hợp cấp cứu, quý vị cần gọi 911 hoặc đến ER ngay lập tức.

F

 • Gian lận

  Cố ý có quyền lợi hoặc nhận được các khoản thanh toán không hội đủ điều kiện.

G

 • Khiếu nại

  Than phiền là một từ khác để chỉ khiếu nại. Quý vị có thể báo cáo khiếu nại bằng cách gửi thư hoặc liên hệ với Dịch vụ Hội viên.

H

 • Điều trần

  Phiên điều trần là khi quý vị yêu cầu chương trình sức khỏe của mình xem xét lại trường hợp của quý vị sau khi chương trình của quý vị từ chối đơn kháng cáo của quý vị.

I

 • Nội trú

  Bệnh nhân được nhập viện qua đêm hoặc lưu trú lâu hơn tại cơ sở chăm sóc sức khỏe và đang nhận các dịch vụ được bao trả.

M

 • Medicaid

  Cơ Quan Quản Lý Các Dịch Vụ Gia Đình và Xã Hội (FSSA) Indiana cung cấp các dịch vụ Medicaid cho những người dân Hoosiers đủ điều kiện thông qua Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế (IHCP) Indiana. Chương trình bảo hiểm y tế của quý vị hợp tác với IHCP để cung cấp các dịch vụ Medicaid của quý vị. Để biết thông tin về https://www.in.gov/medicaid/members/index.htmlthăm khám chương trình Medicaid của Indiana

 • Thành viên

  Người đủ điều kiện ghi danh tham gia UnitedHealthcare Health Plan.

O

 • Bệnh nhân Ngoại trú

  Bệnh nhân không nhập viện nhận được các dịch vụ được bao trả từ bệnh viện, chẳng hạn như tại phòng khám bác sĩ hoặc nhà riêng của bệnh nhân, hoặc tại cơ sở ngoại trú của bệnh viện hoặc khoa cấp cứu của bệnh viện hoặc trung tâm phẫu thuật.

P

 • Danh sách Thuốc ưu tiên (Preferred Drug List, PDL)

  Danh sách các loại thuốc kê toa đã được phê duyệt bởi IndianaCơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Gia Đình.

 • Nhà cung cấp dịch vụ y tế chính (Primary Medical Provider, PMP)

  Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân của quý vị. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính (PMP) của quý vị có thể là bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ đa khoa, bác sĩ nội khoa, bác sĩ nhi khoa hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác được Tiểu bang Indiana chấp thuận. Để nhận được quyền lợi, PMP của quý vị phải cung cấp hoặc điều phối dịch vụ chăm sóc của quý vị. Nếu quý vị cần thăm khám bác sĩ chuyên khoa, PMP của quý vị thường sẽ giới thiệu quý vị.

 • Nhà cung cấp

  Chuyên gia chăm sóc sức khỏe (chẳng hạn như bác sĩ, y tá, bác sĩ nội khoa, v.v.) hoặc cơ sở (chẳng hạn như bệnh viện, phòng khám, v.v.).

R

 • Xác định lại

  Đánh giá định kỳ về thu nhập và tính hội đủ điều kiện của gia đình quý vị. Trong quá trình xác định lại, còn được gọi là tái tục, quý vị phải nộp bằng chứng về thu nhập hiện tại và nơi cư trú để xác minh tính đủ điều kiện của quý vị.

S

 • Nhu cầu Xã hội

  Nhu cầu được giải quyết tốt nhất bởi các nguồn lực trong cộng đồng. Nhân viên hỗ trợ Dịch vụ Hội viên của quý vị có thể giúp quý vị tiếp cận các dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội của quý vị.

 • Chuyên gia

  Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên khoa, chẳng hạn như bác sĩ chuyên khoa tim (bác sĩ tim) hoặc bác sĩ chuyên khoa về chân (bác sĩ chân).

U

 • Trung tâm Chăm sóc Khẩn cấp

  Quý vị có thể sử dụng những trung tâm này trong trường hợp không phải là tình huống đe dọa tính mạng, nhưng quý vị bị bệnh hoặc cần chăm sóc y tế ngay lập tức và PMP của quý vị không sẵn có. Các trung tâm chăm sóc khẩn cấp thường mở cửa vào buổi tối và cuối tuần.

V

 • Thăm khám ảo

  Thăm khám ảo kết nối quý vị với một bác sĩ trực tiếp qua điện thoại thông minh hoặc máy tính cho các lần thăm khám không khẩn cấp.

Trở lại đầu

Tìm hiểu thêm về Hoosier Care Connect

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink