Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Nội dung chính

UnitedHealthcare Indiana Hoosier Care Connect Đường dẫn đến Thông Tin Sức Khỏe

myuhc.com/CommunityPlan

Là hội viên của chúng tôi, quý vị chỉ cần nhấp chuột là quý vị có thể quản lý các quyền lợi sức khỏe cá nhân của mình. Đăng ký trên myuhc.com và tự mình xem cách thức các công cụ mạnh mẽ và tính năng mới của công cụ có thể giúp quý vị tiết kiệm thời gian và giúp quý vị sống khỏe mạnh.

Text4baby

Nhận tin nhắn văn bản về thai kỳ và năm đầu đời của con quý vị.

211 Indiana

Quay số 2-1-1 trong vòng Indiana hoặc 1-866-211-9966, TTY 711
http://www.in211.communityos.org

Cung Indiana

https://www.arcind.org

Bảo hiểm cho Trẻ em và Gia đình

https://www.ckfindiana.org

Tìm Trợ giúp

UHCHealthierLives.com có các liên kết đến thực phẩm, nhà ở, phương tiện đi lại, an toàn, việc làm, đồ nội thất, quần áo và những thứ khác mà quý vị có thể cần.

Chương trình First Steps

https://www.in.gov/fssa/firststeps/

Danh Mục Hỗ Trợ Thực Phẩm

https://www.in.gov/fssa/dfr/food-assistance-availability-map/

Bắt đầu thuận lợi

https://www.indianaheadstart.org/

Indiana Đường dây nóng về Cai nghiện (24/7)

https://www.in.gov/fssa/addiction/
1-800-662-HELP (4357)

Indiana Gia đình với Gia đình

https://www.inf2f.org/

Kids Health

https://kidshealth.org/

Thông tin về Opioid và Giới thiệu

https://www.in.gov/recovery/know-the-facts/index.html

Tìm hiểu thêm về Hoosier Care Connect

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink