Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Nội dung chính

Peoples Health Secure Complete (HMO-POS D-SNP)

Medicare

H1961-019 -000

Phí bảo hiểm hàng tháng: $0,00 *

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức Trợ giúp Bổ sung của quý vị.

Chương trình của chúng tôi là một Chương trình Medicare Advantage HMO (HMO là viết tắt của Health Maintenance Organization) với tùy chọn Điểm dịch vụ (Point-of-Service, POS) được Medicare phê duyệt và do một công ty tư nhân điều hành. “Điểm dịch vụ” có nghĩa là quý vị có thể sử dụng người chăm sóc bên ngoài mạng lưới của chương trình với chi phí bổ sung.

  • Peoples Health Secure Complete (HMO-POS D-SNP) Ghi danh vào Chương trình (mở cửa sổ phương thức)
  • Kiểm tra Tính đủ điều kiện(mở cửa sổ phương thức)

1-844-812-5967 TTY: 711 8:00 SA đến 8:00 CH giờ địa phương, 7 ngày một tuần

Các Quyền lợi & Tính năng

Thực phẩm, Sản phẩm không kê toa (Over-the-counter, OTC) và Tiện ích

$248 tín dụng mỗi tháng để thanh toán cho thực phẩm lành mạnh, các sản phẩm OTC và hóa đơn tiện ích Tìm hiểu thêm về quyền lợi này

$3500 trợ cấp cho các dịch vụ nha khoa được bao trả như vệ sinh, trám răng, mão răng, điều trị ống tủy, nhổ răng, răng giả Tìm hiểu thêm về quyền lợi này

$0 tiền đồng trả cho các toa thuốc gốc và biệt dược, có dịch vụ giao hàng tận nhà Optum® Home Delivery. Tìm hiểu thêm về quyền lợi này

$0 tiền đồng trả cho các chuyến đi không giới hạn đến hoặc từ các cuộc hẹn và nhà thuốc liên quan đến y tế được phê duyệt để nhận toa thuốc

$0 tiền đồng trả cho khám mắt định kỳ và kính áp tròng theo toa tiêu chuẩn, cộng với $400 trợ cấp cho gọng kính hoặc kính áp tròng Tìm hiểu thêm về quyền lợi này

Giao suất ăn

28 bữa ăn được giao đến nhà trong 14 ngày sau mỗi lần nằm viện nội trú

Đường dây nóng của Y tá

Nói chuyện với y tá đã đăng ký về các thắc mắc hay mối lo ngại liên quan đến sức khỏe vào bất cứ lúc nào, ngày hay đêm, mà không phải trả thêm chi phí

Hệ thống phản hồi khẩn cấp cá nhân (PERS)

Thiết bị đeo phòng trường hợp cấp cứu để nhận trợ giúp 24 giờ mỗi ngày

Chăm sóc phòng ngừa

$0 tiền đồng trả cho dịch vụ chăm sóc phòng ngừa, bao gồm khám thể chất, chích ngừa cúm hàng năm và nhiều dịch vụ khác nữa

Thăm khám chăm sóc chính

$0 tiền đồng trả cho các lần khám chăm sóc chính để giúp quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc cần thiết

Chương trình Rèn luyện Renew Active®

Luôn tích cực vận động với tư cách thành viên phòng tập thể dục miễn phí thông qua Renew Active®

Dịch vụ nắn bóp cột sống định kỳ

20 thăm khám chỉnh hình định kỳ với $0 tiền đồng trả mỗi lần thăm khám để điều trị buồn nôn hoặc đau dây thần kinh, cơ hoặc khớp của quý vị

Chăm sóc chân định kỳ

6 thăm khám chăm sóc chân định kỳ với khoản đồng trả $0 mỗi lần thăm khám để cắt móng và các phương pháp điều trị chăm sóc phòng ngừa được bao trả khác

Quyền lợi thính giác định kỳ

$0 tiền đồng trả cho khám thính lực định kỳ và $2500 trợ cấp cho nhiều loại máy trợ thính OTC và có thương hiệu Tìm hiểu thêm về quyền lợi này

Thăm khám ảo

$0 tiền đồng trả cho các lần thăm khám ảo để trao đổi về các mối quan ngại liên quan đến sức khỏe y tế và tâm thần tại nhà

Peoples Health Secure Complete (HMO D-SNP)

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng dành cho Những Người được nhận Trợ Giúp Thêm từ Medicare để Giúp Thanh Toán Chi Phí Thuốc Kê Toa

Nếu quý vị được nhận trợ giúp thêm từ Medicare để giúp thanh toán các chi phí cho thuốc kê toa trong chương trình Medicare của mình, phí bảo hiểm chương trình hàng tháng của quý vị sẽ thấp hơn so với phí bảo hiểm nếu quý vị không được nhận trợ giúp thêm từ Medicare. Số tiền trợ giúp thêm mà quý vị nhận được sẽ quyết định tổng chi phí bảo hiểm chương trình hàng tháng của quý vị với tư cách là hội viên Chương trình của chúng tôi.

Bảng này sẽ cho quý vị biết phí bảo hiểm chương trình hàng tháng của quý vị nếu quý vị nhận được trợ giúp thêm.

Mức độ trợ giúp thêm của quý vị Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng*
100% $0,00

*Phí này không bao gồm bất kỳ phí bảo hiểm Medicare Phần B nào mà quý vị có thể phải thanh toán.

Nếu quý vị không nhận được trợ giúp thêm, quý vị có thể kiểm tra xem mình có hội đủ điều kiện không bằng cách gọi:

  • 1-800-Medicare hoặc người dùng TTY gọi 1–486-2048 (24 giờ/ngày/7 ngày/tuần),
  • Văn Phòng Medicaid Tiểu Bang Của Quý Vị, hoặc
  • Sở An Sinh Xã Hội theo số 1-800-772-1213. Người dùng TTY gọi 1-800-325-0778 từ 7 giờ sáng đến 7 giờ chiều (tối), Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Nhu cầu sức khoẻ không ai giống ai. Các tài liệu này có thể giúp quý vị đảm bảo mình nhận được bảo hiểm phù hợp.

Tài liệu bao gồmThông Báo Thay Đổi Hàng Năm, Chứng Từ Bảo Hiểm, Danh Mục Thuốc, Xếp hạng Sao Chương Trình Medicare, Danh Mục Nhà Cung Cấp, Tóm Tắt các Quyền Lợi, Các tài nguyên khác có thể tải về.

Tài nguyên có thể tải xuống (mở cửa sổ theo phương thức)

Nguồn trợ giúp cho Hội viên

Xem các Tài nguyên Có sẵn (mở cửa sổ phương thức)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink