Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Nội dung chính

Công cụ Tra cứu Chương trình Peoples Health Secure Complete (HMO-POS D-SNP)

Tìm Nhà Cung Cấp

Tra cứu danh bạ bác sĩ trong mạng lưới của chúng tôi và nhiều hơn nữa bao gồm: chuyên gia, bác sĩ, phòng thí nghiệm và trung tâm chụp X-quang.    

*Hãy nhớ rằng, bác sĩ chính của quý vị đưa ra tất cả các giới thiệu đến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác cho quý vị.

Danh Bạ các Nhà Cung Cấp

Các giáo xứ Acadia, Allen, Ascension, Assumption, Avoyelles, Beauregard, Bienville, Bossier, Caddo, Calcasieu, Caldwell, Cameron, Catahoula, Claiborne, Concordia, De Soto, East Baton Rouge, East Carroll, East Feliciana, Evangeline, Franklin, Grant, Iberia, Iberville, Jackson, Jefferson, Jefferson Davis, Lafayette, Lafourche, LaSalle, Lincoln, Livingston, Madison, Morehouse, Natchitoches, Orleans, Ouachita, Plaquemines, Pointe Coupee, Rapides, Red River, Richland, Sabine, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John the Baptist, St. Landry, St. Martin, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Tensas, Terrebonne, Union, Vermilion, Vernon, Washington, Webster, West Baton Rouge, West Carroll và West Feliciana và Winn

Chúng tôi nỗ lực cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của quý vị. Hội viên được tiếp cận các dịch vụ sức khỏe hành vi chuyên biệt, bao gồm sức khỏe tâm thần và có thể bao gồm điều trị sử dụng dược chất. Các dịch vụ bao trả có thể thay đổi tùy theo tính đủ điều kiện. 

Tìm Dịch vụ Hỗ trợ Sức khỏe Hành vi

Tìm Thuốc

Lựa chọn tìm kiếm này chỉ dành cho người sử dụng máy tính để bàn. Lưu ý rằng quý vị có thể tải về danh sách thuốc được bao trả dưới đây.

Tìm thuốc được chương trình của chúng tôi bao trả

Tải về Danh mục thuốc

Danh Sách Thuốc Theo Toa UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)

Kháng Cáo Quyết Định Bao Trả

Nếu chúng tôi đưa ra quyết định bao trả và quý vị không hài lòng với quyết định này, quý vị có thể "kháng cáo" quyết định đó. Kháng cáo là cách chính thức để yêu cầu chúng tôi xem xét và thay đổi quyết định bao trả chúng tôi đã đưa ra.

Nhấp vào đây để gửi email cùng với yêu cầu kháng cáo của quý vị.

Tải về Chứng từ Bảo hiểm cho chương trình này và xem lại phần khiếu nại và kháng cáo.

Hoặc quý vị có thể tải về Mẫu đơn Yêu cầu Quyết định Bao trả Thuốc, điền và gửi cho chúng tôi.

Quy Trình Chuyển Tiếp Thuốc Kê Toa

Phải làm gì nếu thuốc theo toa hiện tại của quý vị không có trong Danh sách Thuốc (danh mục thuốc) hoặc bị hạn chế theo một cách nào đó

Thuốc không có trong phần danh sách

Đôi khi, quý vị có thể dùng thuốc theo toa không có trong Danh sách Thuốc của chương trình hoặc bị hạn chế theo một cách nào đó. Cho dù quý vị là hội viên mới hay là hội viên cũ, có một cách để quý vị được trợ giúp.

Hãy bắt đầu bằng cách nói chuyện với bác sĩ của quý vị. Bác sĩ của quý vị có thể giúp quyết định xem có loại thuốc nào khác trong Danh sách Thuốc mà quý vị có thể chuyển sang hay không. Nếu không có loại thuốc thay thế tốt, quý vị, người đại diện hoặc bác sĩ của quý vị có thể yêu cầu ngoại lệ đối với danh mục thuốc. Nếu ngoại lệ được chấp thuận, quý vị có thể tiếp tục nhận thuốc hiện tại của mình trong một khoảng thời gian nhất định.

Xem lại Chứng từ Bảo hiểm (Evidence of Coverage, EOC) của quý vị để tìm hiểu chính xác những gì chương trình của quý vị bao trả. Nếu quý vị là hội viên cũ, quý vị sẽ nhận được Thông báo Thay đổi Thường niên (Annual Notice of Changes, ANOC). Hãy xem xét ANOC cẩn thận để tìm hiểu xem các loại thuốc hiện tại của quý vị có được bao trả theo cách tương tự trong năm tới hay không.

Cho dù quý vị đang chuyển đổi thuốc hay đang chờ phê duyệt ngoại lệ, quý vị có thể đủ điều kiện nhận một lượng thuốc hiện tại nhất định trong giai đoạn chuyển tiếp thuốc này.

 • Quý vị sẽ nhận được lượng thuốc đủ dùng trong 1 tháng, như được mô tả trong EOC, trong vòng 90 ngày đầu tiên tính từ khi trở thành hội viên của chương trình khi là hội viên mới HOẶC trong 90 ngày đầu tiên của năm lịch nếu quý vị là hội viên cũ và thuốc của quý vị đã gặp phải tình huống thay đổi danh mục thuốc bất lợi.
 • Quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận lượng thuốc một lần, tạm thời đủ dùng trong 1 tháng nếu quý vị đủ điều kiện để mua thuốc khẩn cấp khi đang sống tại cơ sở chăm sóc dài hạn (LTC) trong vòng 90 ngày đầu tiên khi trở thành hội viên mới hoặc quý vị đã gặp phải sự thay đổi về mức độ chăm sóc.
 • Nếu bác sĩ kê toa thuốc của quý vị sử dụng trong ít ngày hơn và đã đến lúc cần mua thêm thuốc, quý vị có thể mua thêm thuốc cho đến khi quý vị nhận được lượng thuốc đủ dùng trong ít nhất 1 tháng, như được mô tả trong EOC của quý vị.

Thành viên mới

Là hội viên mới của chương trình, quý vị hiện có thể đang dùng các loại thuốc không có trong danh mục thuốc của chương trình (danh mục thuốc) hoặc có trong danh mục thuốc nhưng bị hạn chế theo một cách nào đó.

Trong những trường hợp như vậy, trước tiên hãy trao đổi với bác sĩ của quý vị về những loại thuốc thay thế thích hợp có trong danh mục thuốc. Nếu không thể tìm thấy các loại thuốc thay thế thích hợp, quý vị hoặc bác sĩ của quý vị có thể yêu cầu trường hợp ngoại lệ danh mục thuốc. Nếu trường hợp ngoại lệ được chấp thuận, quý vị có thể nhận được thuốc trong một thời hạn nhất định.

Trong vòng 90 ngày đầu tiên sau khi quý vị trở thành hội viên của chương trình nếu quý vị là hội viên mới, quý vị có thể yêu cầu lượng thuốc đủ dùng trong ít nhất 1 tháng, như được mô tả trong Chứng từ Bảo hiểm của chương trình.

Trong vòng 90 ngày đầu tiên của năm dương lịch nếu quý vị tham gia chương trình từ năm ngoái và thuốc của quý vị gặp phải thay đổi danh mục thuốc bất lợi, quý vị có thể yêu cầu lượng thuốc đủ dùng trong ít nhất 1 tháng, như được mô tả trong Chứng từ Bảo hiểm của chương trình.

Các hội viên trải qua trường hợp chuyển đổi ngoài kế hoạch như xuất viện (bao gồm cả bệnh viện tâm thần) hoặc thay đổi mức độ chăm sóc (tức là thay đổi cơ sở chăm sóc dài hạn, ra và vào cơ sở chăm sóc dài hạn, kết thúc bảo hiểm Phần A tại cơ sở điều dưỡng chuyên môn hoặc kết thúc bảo hiểm chăm sóc cuối đời và trở lại bảo hiểm Medicare) bất cứ lúc nào trong năm chương trình. Quý vị có thể yêu cầu lượng thuốc đủ dùng trong ít nhất 1 tháng, như được mô tả trong Chứng từ Bảo hiểm của chương trình.

Thành viên liên tục

Là một thành viên liên tục của chương trình, quý vị nhận được Thông Báo Thay Đổi Thường Niên (ANOC). Quý vị có thể nhận thấy rằng một loại thuốc đang dùng không có trong danh mục thuốc của năm tới hoặc có trong danh mục thuốc nhưng bị hạn chế theo cách nào đó trong năm tới.

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2023, quý vị có thể yêu cầu xét lại phạm vi bao trả 2024. Nếu yêu cầu của quý vị được chấp thuận, chương trình sẽ bao trả thuốc kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Nếu thuốc của quý vị phải tuân theo các hạn chế mới về danh mục thuốc vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 và quý vị chưa thảo luận về việc chuyển sang một loại thuốc thay thế trong danh mục thuốc hay xin áp dụng ngoại lệ về danh mục thuốc với bác sĩ của mình, quý vị có thể nhận được một lượng thuốc tạm thời trong 90 ngày đầu tiên của năm dương lịch mới khi quý vị đến một nhà thuốc trong mạng lưới. Đây sẽ là lượng thuốc cho ít nhất 1 tháng, như được mô tả trong tài liệu Chứng từ Bảo hiểm của chương trình, để quý vị có thời gian thảo luận về phương án điều trị thay thế với bác sĩ của mình hoặc xin áp dụng ngoại lệ về danh mục thuốc.

Nếu quý vị sống tại một cơ sở chăm sóc dài hạn, quý vị có thể mua thêm nhiều lần cho đến khi có lượng thuốc đủ dùng trong ít nhất 31 ngày, bao gồm cả khi thuốc theo toa được cấp với lượng ít hơn số lượng kê toa do điều chỉnh về mức sử dụng thuốc dựa trên nhãn sản phẩm được phê duyệt.

Có thể có những biến cố chuyển tiếp ngoài ý muốn, chẳng hạn như xuất viện hay thay đổi cấp độ chăm sóc (cụ thể là thay đổi cơ sở chăm sóc dài hạn hay trong tuần trước hoặc sau khi ra khỏi cơ sở chăm sóc dài hạn, kết thúc thời gian ở tại cơ sở điều dưỡng chuyên nghiệp và quay lại phạm vi bảo hiểm Phần D hoặc khi được ngừng dịch vụ chăm sóc cuối đời) mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu quý vị được kê toa loại thuốc không có trên danh mục thuốc của chúng tôi hoặc quý vị bị hạn chế về khả năng mua được loại thuốc của mình theo một cách nào đó, quý vị cần áp dụng quy trình ngoại lệ của chương trình. Đối với hầu hết các loại thuốc, quý vị có thể yêu cầu cấp tạm một lần lượng thuốc cho ít nhất một tháng, như được mô tả trong tài liệu Chứng từ Bảo hiểm của chương trình, để quý vị có thời gian thảo luận về phương án điều trị thay thế với bác sĩ của mình hoặc xin áp dụng ngoại lệ về danh mục thuốc.

Đối với các hội viên đã tham gia chương trình trong hơn 90 ngày và cư trú tại cơ sở chăm sóc dài hạn (LTC) mà cần thuốc ngay lập tức, chúng tôi sẽ bao trả cho ít nhất một lượng thuốc tạm thời sử dụng trong 31 ngày, như được mô tả trong Chứng từ Bảo hiểm của chương trình của quý vị.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách chuyển tiếp này hay cần trợ giúp về trường hợp ngoại lệ về danh mục, hãy liên hệ với đại diện dịch vụ hội viên.

Để biết thông tin về quá trình chuyển tiếp thuốc theo toa bằng tiếng Tây Ban Nha, hãy truy cập Biểu mẫu và Tài nguyên và xem phần Chứng từ Bảo hiểm (Tiếng Tây Ban Nha) 5,2 để biết thêm thông tin.

Nếu quý vị hết thuốc sau khi nhận được lượng thuốc chuyển tiếp tạm thời và quý vị đang làm việc với bác sĩ kê toa của mình để chuyển sang một loại thuốc thay thế hoặc yêu cầu ngoại lệ, hãy gọi đến số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị hoặc liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của UnitedHealthcare. 

Những Thông Tin Liên Quan

Quý vị có thể thấy Mẫu Yêu cầu Quyết định Bảo hiểm dưới phần Khiếu nại Quyết định Bao trả trên trang này.

Chương Trình Quản Lý Liệu Pháp Dược Phẩm

Chương trình Quản Lý Trị liệu Bằng Thuốc (Medication Therapy Management, MTM) của UnitedHealthcare được phát triển bởi một nhóm các dược sĩ và bác sĩ. Chương trình MTM cung cấp cho các hội viên đánh giá toàn diện về thuốc (comprehensive medication review, CMR) với một dược sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện khác. Chương trình giúp các hội viên hiểu rõ khoản bao trả thuốc của họ và cách sử dụng thuốc, đồng thời hướng dẫn các hội viên về những tương tác thuốc có khả năng gây hại và/hoặc nguy cơ bị tác dụng phụ.

Cách để đủ tiêu chuẩn
Việc quý vị cần làm
Tiếp theo là gì

Cách để đủ tiêu chuẩn
Chương trình này áp dụng miễn phí cho quý vị. Quý vị sẽ được tự động ghi danh vào chương trình Quản lý Liệu pháp Dùng thuốc nếu quý vị:

 • dùng ít nhất tám (8) loại thuốc Phần D trị bệnh mãn tính,
 • có ít nhất ba (3) tình trạng bệnh lý lâu dài trong danh sách sau:
  • Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)
  • Bệnh Đái Tháo Đường
  • Suy Tim
  • Cholesterol cao
  • Loãng xương
 • có thể chi nhiều hơn $5.330 một năm cho các loại thuốc Phần D được bao trả

HOẶC

 • đang tham gia Chương trình Quản lý Thuốc để giúp quản lý tốt hơn và sử dụng thuốc an toàn hơn, chẳng hạn như thuốc giảm đau. 

Việc quý vị cần làm
Trong vòng 60 ngày kể từ khi đủ điều kiện tham gia chương trình MTM, quý vị sẽ nhận được một đề nghị qua đường bưu điện để hoàn thành Đánh giá Thuốc Toàn diện (Comprehensive Medication Review, CMR). Quý vị cũng có thể nhận được đề nghị này qua điện thoại.

Quý vị có thể hoàn thành CMR qua điện thoại hoặc trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ tiêu chuẩn. Sẽ mất khoảng 30 phút. Một dược sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ CMR đủ tiêu chuẩn sẽ đánh giá lịch sử dùng thuốc của hội viên, bao gồm các loại thuốc kê toa và không kê toa, đồng thời nhận biết bất kỳ vấn đề nào.

Tiếp theo là gì
Trong vòng 14 ngày kể từ CMR, quý vị sẽ nhận được một gói thông tin tóm tắt về đánh giá bao gồm các mục hành động đã được thảo luận và danh sách các loại thuốc quý vị đang dùng và lý do quý vị dùng những thuốc đó. Thông tin này có thể hữu ích khi trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ của quý vị. Kết quả có thể được gửi cho bác sĩ của quý vị. Ngoài ra, hội viên trong chương trình MTM sẽ nhận được thông tin về cách xử lý an toàn các loại thuốc kê toa, bao gồm cả các chất bị kiểm soát.  

Quý vị cũng có thể tải về Danh sách Thuốc (PDF) trống để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Ngoài CMR, quý vị sẽ được thực hiện Đánh giá Thuốc Mục tiêu ít nhất mỗi quý một lần. Điều này được thực hiện để tìm bất kỳ tương tác thuốc hay vấn đề lo ngại nào khác về thuốc. Kết quả đánh giá như vậy sẽ được gửi đến bác sĩ của quý vị.

Chương trình Quản lý Thuốc Điều trị không phải là một quyền lợi của chương trình. Để biết thêm thông tin về chương trình Quản lý Thuốc Điều trị của UnitedHealthcare, vui lòng gọi đến số điện thoại ở mặt sau thẻ ID hội viên chương trình của quý vị hoặc quý vị có thể gọi cho tổng đài y tế của OptumRx MTM theo số 1-866-216-0198-, TTY 711, Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng – 9 giờ tối, giờ miền Đông.

Dò Tìm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Nha Khoa

Tìm một nha sĩ trong khu vực của quý vị.

 • Nhấp vào "Dò tìm một Nha Sĩ" dưới đây để bắt đầu tìm kiếm. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện cho myuhc.com. 
 • Chọn "Xác định vị trí Nha sĩ", sau đó "MẠNG LƯỚI MEDICARE QUỐC GIA" từ danh sách các chương trình bảo hiểm nha khoa.

Dò tìm một Nha Sĩ

Tìm một nhà thuốc

Quý vị cũng có thể vào OptumRx để đặt hàng và quản lý trực tuyến thuốc theo toa bác sĩ của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink