Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Nội dung chính

Công cụ Tìm kiếm Chương trình

  1. Địa điểm & Tuổi

  2. Medicare & Medicaid

  3. Kết quả của quý vị

Mã ZIP của quý vị là gì?

Nhập mã ZIP gồm 5 chữ số
Vui lòng nhập Mã Zip hợp lệ.

Vui lòng chọn hạt của quý vị.

Vui lòng lựa chọn một tùy chọn.

Rất tiếc, hiện tại chúng tôi không cung cấp Medicaid hoặc các chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép trong khu vực của quý vị.

Nếu quý vị đang tìm kiếm các chương trình UnitedHealthcare Medicare,

hãy truy cập uhc.com/medicaređể xem các chương trình bổ sung trong khu vực của quý vị.

Để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, Medicaid và Medicare, hãy truy cập Trung tâm Nguồn lực của chúng tôi.

Quý vị có từ 65 tuổi trở lên không?

Vui lòng lựa chọn một tùy chọn.
Hủy
Quý vị hiện có đang ghi danh nhận quyền lợi {{stateName.trim()}} Medicaid không?
Vui lòng lựa chọn một tùy chọn.

Medicaid có bao trả tất cả các chi phí y tế của quý vị không?

Vui lòng lựa chọn một tùy chọn.

Quý vị có nhận thêm trợ giúp từ tiểu bang tiểu bang không?

Vui lòng lựa chọn một tùy chọn.

Quý vị có đủ điều kiện tham gia Medicare do đang nhận phúc lợi An Sinh Xã Hội Dành Cho Người Khuyết Tật hay một số phúc lợi từ Ủy Ban Hưu Trí Ngành Hỏa Xa không?

Vui lòng lựa chọn một tùy chọn.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế Medicaid từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện tham gia Medicaid.

Để đủ tiêu chuẩn cho chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện hoặc đã ghi danh vào Medicaid.

Tuy nhiên, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia một chương trình Medicare. Xem các chương trình UnitedHealthcare Medicare

Để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, Medicaid và Medicare, hãy truy cập Trung tâm Nguồn lực của chúng tôi.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế Medicaid từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện tham gia Medicaid.

Để đủ tiêu chuẩn cho chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện hoặc đã ghi danh vào Medicaid.

Quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Medicare từ UnitedHealthcare. Xem các chương trình Medicare

Để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, Medicaid và Medicare, hãy truy cập Trung tâm Nguồn lực của chúng tôi.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế Medicaid từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện tham gia Medicaid.

Để đủ tiêu chuẩn cho chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện hoặc đã ghi danh vào Medicaid.

Quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Medicare từ UnitedHealthcare. Xem các chương trình Medicare

Để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, Medicaid và Medicare, hãy truy cập Trung tâm Nguồn lực của chúng tôi.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế Medicaid từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện tham gia Medicaid.

Để đủ tiêu chuẩn cho chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện hoặc đã ghi danh vào Medicaid.

Tuy nhiên, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia một chương trình ACA (Affordable Care Act, Đạo Luật Chăm Sóc Giá Cả Phải Chăng) từ UnitedHealthcare. Truy cập UHCExchange.com

Để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, Medicaid và Medicare, hãy truy cập Trung tâm Nguồn lực của chúng tôi.

Nhấp vào nút bên dưới để xem tất cả các chương trình trong mã zip của quý vị.

Để tìm hiểu thêm về các chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép, Medicare và Medicaid, hãy truy cập Trung tâm Tài nguyên của chúng tôi.

Quý vị đang tìm kiếm một Chương trình Medicare? Hãy truy cập UHCMedicareSolutions.com

Tuy nhiên, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia một chương trình ACA (Affordable Care Act, Đạo Luật Chăm Sóc Giá Cả Phải Chăng) từ UnitedHealthcare. Truy cập UHCExchange.com

Nhấp vào nút bên dưới để xem tất cả các chương trình trong mã zip của quý vị.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế Medicaid từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện tham gia Medicaid.

Để đủ tiêu chuẩn cho chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện hoặc đã ghi danh vào Medicaid.

Để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, Medicaid và Medicare, hãy truy cập Trung tâm Nguồn lực của chúng tôi.

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận chương trình ACA (Affordable Care Act, Đạo Luật Chăm Sóc Hợp Lý) từ UnitedHealthcare.

Truy cập UHCExchange.com (Mở trong một tab mới)

Nhấp vào nút bên dưới để xem tất cả các chương trình trong mã zip của quý vị.

Hiện tại, Chương trình UnitedHealthcare Community Plan không cung cấp các chương trình Medicaid tại khu vực của quý vị.

Để đủ tiêu chuẩn cho chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện hoặc đã ghi danh vào Medicaid

Để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, Medicaid và Medicare, hãy truy cập Trung tâm Nguồn lực của chúng tôi.

Hiện tại, Chương trình UnitedHealthcare Community Plan không cung cấp các chương trình sức khỏe kép tại khu vực của quý vị.

Quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Medicare từ UnitedHealthcare. Xem các chương trình Medicare

Để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, Medicaid và Medicare, hãy truy cập Trung tâm Nguồn lực của chúng tôi.

Hiện tại, Chương trình UnitedHealthcare Community Plan không cung cấp các chương trình sức khỏe kép một phần tại khu vực của quý vị. Để đủ điều kiện tham gia (các) chương trình sức khỏe kép trong khu vực của quý vị, Medicaid hiện phải bao trả tất cả các chi phí y tế của quý vị.

Có vẻ như {{(fetchPlanType() === 'Medicare' || fetchPlanType() === 'Partial' ) ? 'đủ điều kiện kép' : fetchPlanType()}} có thể phù hợp với quý vị.

{{(calculateNextYearMedicareCount() !== 0 ? calculateNextYearMedicareCount() : '')}}

{{(calculateCurrentYearMedicareCount() !== 0 ? calculateCurrentYearMedicareCount() : '')}}

{{( (calculateCurrentYearMedicareCount() === 0 && calculateNextYearMedicareCount() === 0) ? ('Chúng tôi cung cấp '+calculatePlanCount()+' '+ ((fetchPlanType() === 'Medicare' || fetchPlanType() === 'Partial' ) ? 'chương trình bảo hiểm y tế đủ điều kiện kép' : fetchPlanType()) + ' (các) chương trình theo mã ZIP của quý vị.') :'')}}

Hủy
Lưu ý: Kết quả từ Công cụ Tìm kiếm Chương trình chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và dựa trên các câu trả lời quý vị đã cung cấp. Kết quả của quý vị không đảm bảo rằng quý vị hội đủ điều kiện cho một loại chương trình bảo hiểm y tế nhất định tại thời điểm này.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink