Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Nội dung chính
Image of happy family mother and little daughter hugging while having breakfast at home in morning

Cách ghi danh tham gia một chương trình Medicaid

Đã đăng: Ngày 16 tháng Tám, 2023

Ngày cập nhật lần cuối: Ngày 17 tháng Tám, 2023

Khi nói đến việc ghi danh tham gia một chương trình Medicaid, có 2 bước chính. Trước tiên, quý vị cần nộp đơn ghi danh cho cơ quan Medicaid tại tiểu bang của mình. Khi đơn ghi danh của quý vị đã được phê duyệt, bước thứ hai là chọn chương trình bảo hiểm y tế Medicaid mà quý vị mong muốn. Các tiểu bang thường cung cấp 2, 3 hoặc thậm chí nhiều chương trình bảo hiểm y tế Medicaid hơn để lựa chọn. Đôi khi một tiểu bang có thể tự động ghi danh những người tham gia chương trình Medicaid. Nhưng nếu điều đó xảy ra, quý vị có thể chuyển đổi. (Xem thêm về việc tự động ghi danh bên dưới.)

Để xem (các) chương trình bảo hiểm UnitedHealthcare Medicaid có sẵn ở nơi quý vị sống, hãy tìm kiếm theo mã ZIP của quý vị. Quý vị sẽ tìm thấy một liên kết tới trang web của cơ quan Medicaid tiểu bang của quý vị trên trang “Chi tiết Chương trình” (Plan Details).

Quý vị cần những thông tin gì để ghi danh tham gia Medicaid?

Mỗi tiểu bang yêu cầu các thông tin khác nhau để hoàn thành đơn ghi danh Medicaid. Quý vị cần sẵn sàng cung cấp các thông tin như:

Thông tin cá nhân

  • Thông tin về các thành viên hộ gia đình (tên, ngày sanh và số An Sinh Xã Hội)
  • Bằng chứng về tư cách công dân

Thông tin tài chính

  • Thông tin về tiền thuê nhà hoặc thế chấp
  • Chi phí (các tiện ích, trông trẻ, v.v.)
  • Thông tin về phương tiện
  • Bảng kê khai ngân hàng
  • Thu nhập (cuống chi phiếu lương)

Thông tin y tế

  • Bằng chứng về tình trạng khuyết tật hoặc hồ sơ y tế trình bày tình trạng bệnh lý kéo dài
  • Các hóa đơn y tế gần đây

Quý vị có thể ghi danh tham gia Medicaid bất cứ lúc nào trong năm

Khi nào quý vị có thể ghi danh tham gia Medicaid?

Quý vị có thể ghi danh tham gia Medicaid bất cứ lúc nào trong năm. Quy định này cũng áp dụng với Chương trình Bảo hiểm Y tế Dành cho Trẻ em (Children’s Health Insurance Program, CHIP). Nếu quý vị có sự thay đổi trong cuộc sống, ví dụ như kết hôn hoặc chuyển đến một tiểu bang khác, quý vị có thể đủ điều kiện nhận Medicaid và nên nộp đơn ngay. Phụ nữ mang thai nên nộp đơn ngay khi biết mình có thai. Bảo hiểm thai sản của Medicaid có sẵn để giúp quý vị và con quý vị khỏe mạnh trong suốt thai kỳ và hơn thế nữa. Con quý vị cũng sẽ tự động được ghi danh vào chương trình Medicaid.

Khi nào quý vị có thể thay đổi chương trình bảo hiểm Medicaid của mình?

Sau khi quý vị ghi danh lần đầu tiên với tư cách là hội viên Medicaid mới, quý vị thường sẽ có 90 ngày để thay đổi chương trình của mình. Nếu quý vị không chọn một chương trình bảo hiểm y tế, tiểu bang của quý vị sẽ chỉ định quý vị vào một chương trình. Sau đó, các hội viên Medicaid chỉ có thể chuyển đổi chương trình bảo hiểm y tế của mình mỗi năm một lần. Cơ quan Medicaid của quý vị sẽ cho biết khi nào quý vị có thể thay đổi bảo hiểm của mình.

Tự động ghi danh tham gia Medicaid là gì?

Ghi danh tự động (còn được gọi là tự động chỉ định) là khi một tiểu bang tự động chỉ định một nhóm người cho một chương trình Medicaid cụ thể. Điều này có thể xảy ra nếu một công ty bảo hiểm y tế ngừng cung cấp chương trình Medicaid ở một khu vực nhất định. Hoặc khi có một chương trình bảo hiểm y tế mới. Nếu một người được tự động chỉ định cho một chương trình và quyết định rằng mình muốn nhận một chương trình Medicaid khác, người đó sẽ có 90 ngày để chuyển đổi.

Quý vị có phải ghi danh lại vào Medicaid hàng năm không?

Các hội viên Medicaid và CHIP cần gia hạn bảo hiểm hàng năm. Đó là cách các tiểu bang kiểm tra xem những người ghi danh tham gia bảo hiểm của tiểu bang vẫn đáp ứng các yêu cầu để nhận các quyền lợi Medicaid. Quy trình này còn được gọi là xác nhận lại Medicaid . Một số người gọi việc này là tái ghi danh vào Medicaid.

Trong đại dịch COVID-19, yêu cầu gia hạn Medicaid tạm thời bị dừng. Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, các tiểu bang bắt đầu thực hiện tái đánh giá hàng năm về sự hội đủ điều kiện tham gia Medicaid và CHIP.
 

Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị qua từng bước

Sử dụng mã ZIP của quý vị để tìm chương trình UnitedHealthcare Medicaid trong khu vực của quý vị. Trên trang "Chi tiết Chương trình" (Plan Details), quý vị sẽ thấy danh sách đầy đủ các quyền lợi cùng các quyền lợi giá trị gia tăng khác* mà quý vị chỉ có thể nhận được từ UnitedHealthcare. Khi quý vị đã tìm thấy chương trình mình muốn, hãy nhấp vào nút “Các bước để ghi danh” (Steps to Enroll). Thao tác đó sẽ đưa quý vị đến một trang với các hướng dẫn cụ thể và thông tin liên hệ để ghi danh tham gia bảo hiểm Medicaid tại tiểu bang của quý vị.

*Quyền lợi, tính năng và/hoặc các thiết bị có thể thay đổi tùy theo chương trình/khu vực. Các giới hạn, loại trừ và/hoặc hạn chế mạng có thể được áp dụng. Quyền lợi OTC có quy định thời gian hết hạn. Gọi cho chương trình hoặc xem Chứng từ Bảo hiểm (Evidence of Coverage, EOC) của quý vị để biết thêm thông tin.

Tôi hội đủ điều kiện tham gia loại chương trình nào?

Trả lời một số câu hỏi nhanh để xem loại chương trình nào phù hợp với quý vị.

Tìm các chương trình Medicaid trong khu vực của quý vị

Các quyền lợi của chương trình đủ điều kiện kép hoặc Medicaid có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi quý vị sống. Tìm kiếm bằng mã ZIP để tìm chương trình phù hợp đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Ghi danh

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink