Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Nội dung chính

Các câu hỏi thường gặp về Medicaid (FAQ)

Quý vị đang tìm kiếm thông tin về Medicaid? Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Tìm câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến về Medicaid — từ những người đủ điều kiện đến cách nộp đơn và hơn thế nữa.

Tính hội đủ điều kiện hưởng Medicaid

Medicaid là một chương trình của liên bang và tiểu bang cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho những người đủ điều kiện. Mỗi tiểu bang điều hành chương trình Medicaid riêng của mình, nhưng chính phủ liên bang có các quy tắc mà tất cả các tiểu bang phải tuân theo. Chính phủ liên bang cũng cấp ít nhất một nửa số tiền tài trợ cho các yêu cầu Medicaid của họ. Tìm hiểu thêm về Medicaid và chương trình chi trả những gì.

Trong tất cả các tiểu bang, Medicaid cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho các đối tượng thu nhập thấp, các gia đình và trẻ em, phụ nữ có thai, người già, và những đối tượng có khuyết tật. Tại một số tiểu bang, Medicaid bảo hiểm cho tất cả đối tượng người trưởng thành có thu nhập thấp dưới một mức thu nhập nhất định.

Những yêu cầu chính xác để hội đủ điều kiện hưởng Medicaid phụ thuộc vào nơi quý vị sống. Để tìm xem liệu quý vị có hội đủ điều kiện hưởng Medicaid tại tiểu bang của mình, hãy truy cập trang web về Medicaid tại tiểu bang của quý vị. Sau đó kiểm tra các yêu cầu hội đủ điều kiện.

Quý vị sẽ tìm thấy một liên kết tới trang web của cơ quan Medicaid tiểu bang của quý vị trên trang “Chi tiết Chương trình” cho mỗi chương trình sức khỏe mà Chương trình Cộng đồng UnitedHealthcare cung cấp. Để xem các chương trình có sẵn trong khu vực của quý vị, vui lòng sử dụng hộp tìm kiếm ở cuối trang này.

Có, miễn là quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn đối với Medicaid tại tiểu bang của mình. Cho dù quý vị có được hưởng Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội (Social Security Disability Insurance, SSDI) hay không thì điều này cũng không làm thay đổi điều kiện hội đủ hưởng Medicaid của quý vị. Được hưởng SSDI sẽ tự động đủ điều kiện hưởng Medicare, nhưng có một giai đoạn chờ. Quý vị có thể cần phải đợi 2 năm sau khi đủ điều kiện nhận quyền lợi khuyết tật An sinh Xã hội trước khi quý vị có thể nhận Medicare.

Tìm hiểu thêm về quyền lợi khuyết tật An sinh Xã hội và Medicaid và Medicare.

Ghi danh vào Medicaid

Khi quý vị nộp đơn đăng ký tham gia chương trình Medicaid, quý vị cần điền đầy đủ mẫu đơn đăng ký. Mỗi tiểu bang khác nhau sẽ có những yêu cầu khác nhau về Medicaid. Quý vị có thể cần phải có nhiều loại giấy tờ, ví dụ như:

Thông tin cá nhân

 • Thông tin về các thành viên hộ gia đình (tên, ngày sanh và số An Sinh Xã Hội)
 • Bằng chứng về tư cách công dân

Thông tin tài chính

 • Thông tin về tiền thuê nhà hoặc thế chấp
 • Chi phí (các tiện ích, trông trẻ, v.v.)
 • Thông tin về phương tiện
 • Bảng kê khai ngân hàng
 • Thu nhập (cuống chi phiếu lương)

Thông tin y tế

 • Bằng chứng về tình trạng khuyết tật hoặc hồ sơ y tế trình bày tình trạng bệnh lý kéo dài
 • Các hóa đơn y tế gần đây

Quý vị sẽ cần đăng ký thông qua cơ quan của tiểu bang quản lý chương trình Medicaid tại tiểu bang của quý vị. Để xem các chương trình có sẵn trong khu vực của quý vị, vui lòng sử dụng hộp tìm kiếm ở cuối trang này.

Quý vị có thể nộp đơn xin Medicaid hoặc CHIP (Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em) bất cứ lúc nào trong suốt cả năm.

Chương trình Medicaid ở mỗi tiểu bang do chính quyền tiểu bang điều hành cho tiểu bang đó. Mặc dù một số tiểu bang có thể cung cấp các chương trình Medicaid khác nhau, nhưng mỗi chương trình thường dành cho một đối tượng nhất định (chẳng hạn như trẻ em, gia đình hoặc người lớn có thu nhập thấp). Quý vị không thể thay đổi chương trình Medicaid của mình hoặc chuyển sang một chương trình Medicaid khác trừ khi tình hình cuộc sống của quý vị thay đổi. (Ví dụ, nếu quý vị kết hôn hoặc mang thai). Quý vị có thể nộp đơn tham gia Medicaid bất cứ lúc nào trong suốt cả năm.

Quý vị sẽ tìm thấy một liên kết tới trang web của cơ quan Medicaid tiểu bang của quý vị trên trang “Chi tiết Chương trình” cho mỗi chương trình sức khỏe mà Chương trình Cộng đồng UnitedHealthcare cung cấp. Để xem các chương trình có sẵn trong khu vực của quý vị, vui lòng sử dụng hộp tìm kiếm ở cuối trang này.

UnitedHealthcare Community Plan serves members who qualify for Medicaid or for both Medicaid and Medicare in 42 states and the District of Columbia.*

UnitedHealthcare cung cấp các chương trình Medicaid tại các tiểu bang sau đây:
Arizona, Colorado, Florida, Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Bắc Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin

*Tính đến tháng 9 2023

Bảo hiểm và quyền lợi Medicaid

Mỗi tiểu bang quản lý chương trình Medicaid của riêng mình nên những dịch vụ Medicaid bảo trả có thể thay đổi giữa các tiểu bang. Nhưng có một số dịch vụ mà mọi tiểu bang đều phải bao trả trong chương trình Medicaid của họ theo luật liên bang. Đây được gọi là quyền lợi bắt buộc. Các tiểu bang cũng có thể chọn cung cấp các quyền lợi khác theo Medicaid. Đây được gọi là quyền lợi tùy chọn.

Các quyền lợi Medicaid bắt buộc bao gồm:

 • Chăm sóc nội trú tại bệnh viện
 • Chăm sóc điều dưỡng chuyên môn ngắn hạn hoặc chăm sóc tại cơ sở phục hồi chức năng cho bệnh nhân nội trú
 • Dịch vụ bác sĩ
 • Chăm sóc bệnh viện hoặc phòng khám ngoại trú
 • Các dịch vụ phòng thí nghiệm và chụp X-quang
 • Chăm sóc sức khỏe tại nhà ngắn hạn (do cơ quan chăm sóc sức khỏe tại gia cung cấp)
 • Dịch vụ cứu thương
 • Thuốc theo toa dành cho những người không được Medicare bao trả

Các quyền lợi tùy chọn do một số tiểu bang cung cấp có thể bao gồm:

 • Khám mắt và kính mắt
 • Kiểm tra thính lực và thiết bị trợ thính
 • Chăm sóc răng miệng
 • Sàng lọc phòng ngừa
 • Vật lý trị liệu (ngoài những gì được cung cấp theo Medicare)
 • Chuyên chở không khẩn cấp đến và rời khỏi nơi điều trị y tế
 • Một số thuốc theo toa không được Medicare bao trả
 • Một số loại thuốc không theo đơn, bao gồm một số loại vitamin nhất định
 • Chăm sóc nắn bóp cột sống

Medicaid là một chương trình chăm sóc sức khỏe được quản lý theo cấp độ tiểu bang bởi từng chính quyền tiểu bang. Tuy nhiên, các chính quyền tiểu bang không thực sự cung cấp bảo hiểm sức khỏe. Các chính quyền tiểu bang ký hợp đồng với các công ty bảo hiểm tư nhân như UnitedHealthcare để cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho các bên hưởng lợi của Medicaid và các chương trình chăm sóc sức khỏe chính phủ khác. Các chương trình sức khỏe được chính phủ tài trợ của chúng tôi vận hành dưới cái tên Chương trình Cộng đồng UnitedHealthcare.

Trong hầu hết các trường hợp, Medicaid là bên trả tiền cuối cùng. Điều đó có nghĩa là Medicaid sẽ thanh toán sau khi mọi bên trả tiền khác đã thanh toán phần chia sẻ chi phí của mình cho các dịch vụ được cung cấp. Ví dụ, nếu quý vị có Medicare hoặc bất kỳ loại bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tư nhân nào, Medicaid sẽ luôn là bên thanh toán thứ cấp. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ gửi hóa đơn cho bên trả tiền chính trước và Medicaid sẽ trả phần còn lại. Đó là lý do tại sao những người ghi danh Medicaid phải cho biết họ có các nguồn bảo hiểm khác hay không.

Trong hầu hết các trường hợp, Medicaid thanh toán toàn bộ chi phí cho các dịch vụ được bao trả, vì vậy những người có Medicaid không phải trả phí bảo hiểm hàng tháng hoặc bất kỳ khoản khấu trừ nào. Nhưng có một số ngoại lệ và quy tắc khác nhau theo từng tiểu bang. Trong một số trường hợp nhất định, nếu ai đó có phúc lợi An sinh Xã hội, một số tiền nhỏ có thể được lấy từ phúc lợi này để giúp trang trải chi phí của bảo hiểm Medicaid.

Tìm hiểu thêm về bảo hiểm y tế và các thuật ngữ phổ biến

Medicare là một chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc gia điều hành bởi chính quyền liên bang. Chương trình này dành cho các đối tượng từ 65 tuổi trở lên, và một số đối tượng dưới 65 tuổi có khuyết tật nhất định. Tìm hiểu thêm về Medicare.

Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA) mở rộng khả năng tiếp cận với bảo hiểm y tế chất lượng và giá cả phải chăng cho hàng triệu người Mỹ. Được Tổng thống Barak Obama ký vào luật liên bang vào năm 2010, ACA đảm bảo bảo hiểm y tế bất kể mức thu nhập, tình hình công việc hoặc tình trạng sức khỏe trước đây.

DDD là viết tắt của Division of Developmental Disabilities – một bộ phận của Bộ An ninh Kinh tế (DES). DES làm việc với các gia đình, tổ chức cộng đồng, những người ủng hộ và các đối tác tiểu bang và liên bang để hiện thực hóa tầm nhìn tập thể của chúng ta rằng mọi trẻ em, người lớn và gia đình sẽ an toàn và bảo đảm về kinh tế.

Một chương trình sức khỏe cụ thể của tiểu bang dành cho một số người nhận Medicaid nhất định. Dành cho người lớn và trẻ em khuyết tật về thể chất.

Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income, SSI) là quyền lợi tiền mặt hàng tháng do Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, SSA) liên bang và Sở Y Tế và Dịch Vụ tiểu bang (Department of Health and Services, DHS) chi trả cho người cao tuổi, người mù và người khuyết tật có thu nhập thấp. Phúc lợi SSI không giống như quyền lợi An Sinh Xã Hội.

CHIP, viết tắt của Children’s Health Insurance Program (Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em), cung cấp bảo hiểm chi phí thấp cho trẻ em thuộc các gia đình không đáp ứng các yêu cầu về điều kiện thu nhập cho Medicaid. CHIP cũng có thể cung cấp bảo hiểm cho phụ nữ mang thai ở một số tiểu bang, nhưng không bao trả cho người lớn chăm sóc trẻ em đủ điều kiện nhận CHIP.

Tôi hội đủ điều kiện tham gia loại chương trình nào?

Trả lời một số câu hỏi nhanh để xem loại chương trình nào phù hợp với quý vị.

Tìm các chương trình Medicaid trong khu vực của quý vị

Các quyền lợi của chương trình đủ điều kiện kép hoặc Medicaid có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi quý vị sống. Tìm kiếm bằng mã ZIP để tìm chương trình phù hợp đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink