Bỏ qua để đến nội dung trang chính Nội dung chính

Medicaid là gì?

Medicaid là một chương trình của liên bang và tiểu bang cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho những người đủ điều kiện. Mỗi tiểu bang điều hành chương trình Medicaid riêng của mình, nhưng chính phủ liên bang có các quy tắc mà tất cả các tiểu bang phải tuân theo. Chính phủ liên bang cũng cấp ít nhất một nửa số tiền tài trợ cho các yêu cầu Medicaid của họ.

Dựa trên các quy định của liên bang, các tiểu bang xây dựng và điều hành chương trình Medicaid riêng của tiểu bang để phục vụ tốt nhất cho các cư dân đủ điều kiện. Các tiểu bang có thể cung cấp nhiều dịch vụ hơn so với yêu cầu của chính phủ liên bang và họ cũng có thể cung cấp bảo hiểm cho nhiều đối tượng hơn. Medicaid cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho những người đủ điều kiện dựa trên thu nhập và giá trị tài sản mà những người đó sở hữu.

Lịch sử của Medicaid

Medicaid ban đầu là một phần của Đạo luật An sinh Xã hội của 1965. Luật ban đầu đã cấp cho tiểu bang lựa chọn nhận tài trợ liên bang để giúp cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho trẻ em của những gia đình có thu nhập thấp, người thân chăm sóc trẻ em, người mù và người khuyết tật. Theo thời gian, chính phủ liên bang đã thắt chặt các quy tắc và yêu cầu đối với các chương trình Medicaid của tiểu bang.

Each state decides the full range of benefits that it covers under Medicaid

Medicaid phục vụ cho ai?

Các chương trình Medicaid phục vụ các nhóm người cụ thể, bao gồm:

 • Phụ nữ mang thai có thu nhập thấp
 • Con của các gia đình có thu nhập thấp
 • Trẻ em tại trung tâm nuôi dưỡng
 • Người khuyết tật
 • Người cao tuổi có thu nhập thấp
 • Cha mẹ hoặc người chăm sóc có thu nhập thấp

Các tiểu bang cũng có thể chọn mở rộng tính đủ điều kiện cho các nhóm khác, chẳng hạn như những người có thu nhập thấp có hoặc không có con.

Tìm hiểu về các chương trình Medicaid

Với Medicaid, có thể có một số loại chương trình chi phí thấp hoặc miễn phí, tùy thuộc vào tiểu bang nơi quý vị sinh sống. Tìm hiểu về các loại chương trình dưới đây.

Loại chương trình Các dịch vụ được bao trả

Medicaid

Bảo hiểm y tế chi phí thấp hoặc miễn phí do mỗi tiểu bang quản lý. Các yêu cầu về hội đủ điều kiện có thể thay đổi giữa các tiểu bang. Tiểu bang của quý vị có thể có tên gọi riêng cho chương trình Medicaid của họ.

Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép (D-SNP)

Bảo hiểm bao trả cho những người đủ điều kiện nhận cả Medicare và Medicaid. Đa số các chương trình kép cung cấp cho quý vị nhiều quyền lợi hơn so với chương trình Original Medicare.

Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Dành Cho Trẻ Em (Children's Health Insurance Program, CHIP)

Bảo hiểm chi phí thấp hoặc miễn phí cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Được thiết kế để giúp trẻ em nhận được sự chăm sóc cần thiết khi chúng phát triển.

Các con số thống kê về Medicaid

76,4 triệu cá nhân đã ghi danh vào Medicaid và CHIP

69,7 triệu cá nhân đã ghi danh vào Medicaid

6,6 triệu cá nhân đã ghi danh vào CHIP

Những dịch vụ chăm sóc nào được Medicaid bao trả?

Mỗi tiểu bang quyết định toàn bộ các quyền lợi mà chương trình bao trả theo Medicaid. Luật liên bang yêu cầu các tiểu bang phải cung cấp một số quyền lợi nhất định, được gọi là các quyền lợi bắt buộc. Các tiểu bang cũng có thể chọn cung cấp các quyền lợi và dịch vụ khác theo Medicaid. Đây được gọi là quyền lợi tùy chọn. Biểu đồ dưới đây chỉ ra các quyền lợi Medicaid bắt buộc và các quyền lợi tùy chọn.

Các quyền lợi Medicaid bắt buộc:
 • Dịch vụ bệnh viện nội trú
 • Dịch vụ bệnh viện ngoại trú
 • Dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm và định kỳ (Early and periodic screening, diagnostic and treatment services, EPSDT)
 • Dịch vụ cơ sở điều dưỡng
 • Các dịch vụ sức khỏe tại gia
 • Các dịch vụ bác sĩ
 • Dịch vụ phòng khám sức khỏe nông thôn
 • Các dịch vụ của trung tâm sức khỏe được chứng nhận Liên bang
 • Các dịch vụ phòng thí nghiệm và chụp X-quang
 • Các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình
 • Các dịch vụ y tá hộ sinh
 • Các dịch vụ của chuyên viên điều dưỡng nhi khoa và gia đình được chứng nhận
 • Các dịch vụ của trung tâm sinh sản độc lập (khi được cấp phép hoặc được tiểu bang công nhận)
 • Chuyên chở đến cơ sở chăm sóc y tế
 • Cố vấn cai thuốc lá cho phụ nữ mang thai
Các quyền lợi Medicaid tùy chọn:
 • Thuốc theo toa bác sĩ
 • Dịch vụ phòng khám
 • Liệu pháp vật lý
 • Trị liệu Nghề nghiệp (suy nghĩ và chuyển động)
 • Các dịch vụ trị liệu âm ngữ, thính giác và rối loạn ngôn ngữ
 • Dịch vụ chăm sóc hô hấp (thở)
 • Các dịch vụ chẩn đoán, tầm soát, phòng ngừa và phục hồi khác
 • Các dịch vụ điều trị bệnh về chân (chăm sóc chân)
 • Các dịch vụ đo thị lực (thị lực)
 • Dịch vụ nha khoa
 • Răng giả
 • Bộ phận giả (để thay thế các bộ phận cơ thể bị thiếu hoặc bị hư hỏng)
 • Kính mắt
 • Dịch vụ nắn bóp cột sống
 • Các dịch vụ khác của bác sĩ
 • Dịch vụ điều dưỡng riêng
 • Chăm sóc cá nhân
 • Bệnh viện cho người hấp hối
 • Quản lý theo trường hợp
 • Các dịch vụ dành cho cá nhân từ 65 tuổi trở lên trong một tổ chức bệnh tâm thần (Institution for mental disease, IMD)
 • Các dịch vụ tại một cơ sở chăm sóc trung gian dành cho người khuyết tật trí tuệ
 • Dịch vụ hỗ trợ cá nhân tự định hướng
 • Lựa chọn đầu tiên của cộng đồng
 • Các dịch vụ liên quan đến bệnh lao
 • Dịch vụ tâm thần nội trú cho những người dưới 21 tuổi
 • Các dịch vụ khác được Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh phê duyệt
 • Nhà chăm sóc sức khỏe cho người ghi danh bị bệnh mãn tính

Các dịch vụ này bao gồm các dịch vụ được cung cấp tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe phi y tế mang tính tôn giáo, các dịch vụ cấp cứu tại bệnh viện của bệnh viện không được Medicare chứng nhận và bảo hiểm thuốc theo toa Medicaid của bệnh viện cho khu vực nông thôn (CAH).1

Bảo hiểm thuốc theo toa là quyền lợi tùy chọn theo luật Medicaid liên bang. Tuy nhiên, tính đến 2020, tất cả các tiểu bang đều có một số loại bảo hiểm thuốc theo toa theo chương trình Medicaid của họ. Nói chung, hầu hết những người ghi danh trong một chương trình Medicaid của tiểu bang sẽ nhận được bảo hiểm thuốc theo toa.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tại gia và bảo hiểm chăm sóc người cao tuổi tại gia của Medicaid

Các chương trình Medicaid cũng có thể bao trả cho nhiều Dịch vụ Tại nhà và tại Cộng đồng (HCBS) khác nhau để giúp mọi người sống tại nhà và tích cực trong cộng đồng. Mức độ hỗ trợ được cung cấp thường dựa trên nhu cầu của cá nhân.

Ví dụ về các loại dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia và chăm sóc người cao tuổi tại gia được cung cấp như một phần của các chương trình HBCS bao gồm:

 • Chăm sóc cá nhân, ví dụ như tắm vòi sen
 • Dịch vụ vận chuyển
 • Chăm sóc điều dưỡng chuyên môn
 • Trị liệu vật lý, âm ngữ và nghề nghiệp
 • Quản lý chế độ ăn uống và dinh dưỡng (ăn lành mạnh)
 • Bữa ăn giao tận nhà
 • Làm việc nhà và dọn dẹp nhà cửa

Một số dịch vụ HCBS như chăm sóc điều dưỡng chuyên nghiệp và trị liệu cơ năng, vật lý hoặc âm ngữ được cung cấp bởi các chuyên gia đủ năng lực và, trong một số trường hợp là bởi các chuyên gia được cấp phép. Các dịch vụ khác, chẳng hạn như làm việc nhà và nấu ăn, có thể được cung cấp bởi các thành viên gia đình, bạn bè hoặc người chăm sóc hưởng thù lao.

Cách nộp đơn ghi danh Medicaid

Vì mỗi tiểu bang quản lý chương trình Medicaid riêng của mình nên tính hội đủ điều kiện khác nhau giữa các tiểu bang. Nếu quý vị có thắc mắc về tính đủ điều kiện, hãy liên hệ với cơ quan Medicaid tiểu bang của quý vị. Hoặc, nộp đơn ghi danh trực tuyến tại trang web cho cơ quan Medicaid tiểu bang của quý vị để xem quý vị có đủ điều kiện hay không.

Tôi đủ điều kiện tham gia loại chương trình nào?

Trả lời một số câu hỏi nhanh để xem loại chương trình nào phù hợp với quý vị.

Tìm các chương trình Medicaid trong khu vực của quý vị

Các quyền lợi của chương trình đủ điều kiện kép hoặc Medicaid có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi quý vị sống. Tìm kiếm bằng mã ZIP để tìm chương trình phù hợp đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

1Quyền lợi và đặc điểm thay đổi theo chương trình/khu vực. Áp dụng các hạn chế và loại trừ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink