Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Nội dung chính

Các chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép (D-SNP) các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Tìm kiếm thông tin về các chương trình Dual Special Needs (D-SNP)? Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Tìm câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến về các chương trình Dual Special Needs (D-SNP) — từ những người đủ điều kiện để nộp đơn và hơn thế nữa.

Tính đủ điều kiện kép

Những người đủ điều kiện cho cả Medicare và Medicaid đồng thời là "đủ điều kiện kép." Họ "đủ điều kiện kép" cho cả hai chương trình chăm sóc sức khỏe.

Chương trình nhu cầu đặc biệt kép là một dạng chương trình bảo hiểm sức khỏe. Chương trình này dành cho các đối tượng có cả Medicaid và Medicare. Nếu đó là quý vị, quý vị “hội đủ điều kiện kép”. (Đây là một cách diễn đạt khác khi quý vị đồng thời có cả Medicaid lẫn Medicare).

Tìm hiểu thêm về các chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép của UnitedHealthcare

Medicare là một chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc gia điều hành bởi chính quyền liên bang. Chương trình này dành cho các đối tượng từ 65 tuổi trở lên, và một số đối tượng dưới 65 tuổi có khuyết tật nhất định.

Tìm hiểu thêm về các Medicare.

Medicare là một chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc gia điều hành bởi chính quyền liên bang. Chương trình này dành cho các đối tượng từ 65 tuổi trở lên, và một số đối tượng dưới 65 tuổi có khuyết tật nhất định. Medicaid là một chương trình hợp tác giữa các tiểu bang và quỹ của chính phủ liên bang. Hàng triệu người được bảo hiểm y tế thông qua chương trình Medicaid của tiểu bang. Trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người khuyết tật, cũng như người lớn có thu nhập thấp đủ điều kiện thường được Medicaid bao trả.

Tìm hiểu thêm về Medicaid so với Medicare

Có. Một số người nhận được quyền lợi từ cả Medicare và Medicaid. Những người này là "đủ điều kiện kép." Họ được hưởng Medicare do độ tuổi (từ 65 tuổi trở lên) hoặc là người khuyết tật. Họ cũng đủ điều kiện hưởng Medicaid vì đáp ứng các yêu cầu của Medicaid tại tiểu bang sinh sống.

Để xem các chương trình có sẵn trong khu vực của quý vị, vui lòng sử dụng hộp tìm kiếm ở cuối trang này.

Medicare và Medicaid là hai chương trình tách biệt bao gồm các yêu cầu hội đủ điều kiện khác nhau.

Để hội đủ điều kiện hưởng Medicare, quý vị cần phải:

 • Quý vị ít nhất 65 tuổi, hoặc quý vị dưới 65 tuổi và hội đủ điều kiện trên cơ sở khuyết tật hoặc tình trạng đặc biệt khác.

 • Quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc người cư trú hợp pháp đã sống tại Hoa Kỳ trong ít nhất 5 năm liên tục.

Để đủ điều kiện được hưởng các quyền lợi Medicaid của tiểu bang, quý vị cần phải:

 • Dưới 65 tuổi và đáp ứng các yêu cầu về gia đình có thu nhập thấp, phụ nữ có thai và trẻ em, các cá nhân nhận Thu nhập Bảo đảm Bổ sung (SSI), có khuyết tật hoặc tình huống đặc biệt khác.
 • Tối thiểu 65 tuổi và quý vị cũng:
  • Nhận Hỗ trợ Thêm hoặc trợ giúp từ tiểu bang của quý vị.
  • Bị khiếm thị hoặc có một khuyết tật, nhưng không cần chăm sóc lâu dài.

Các chương trình Medicaid thường bao trả các quyền lợi không do Medicare cung cấp. Ví dụ có thể bao gồm bảo hiểm nha khoa, nhãn khoa và thính giác, hỗ trợ vận chuyển và chăm sóc dài hạn. Thanh toán cho một số chi phí Medicare nhất định là một cách khác mà các chương trình Medicaid có thể giúp Medicare.

Mục tiêu tổng thể là để cả Medicaid và Medicare làm việc cùng nhau hiệu quả hơn để cải thiện dịch vụ chăm sóc và giảm chi phí. Văn phòng Điều phối Medicare-Medicaid có trách nhiệm đảm bảo rằng những người đã đăng ký hợp lệ vào cả Medicare và Medicaid đều có quyền tiếp cận đầy đủ với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, liền mạch. Văn phòng Điều phối Medicare-Medicaid được thành lập trong Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) như một phần của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng.

Chương trình bảo hiểm sức khỏe kép cung cấp các quyền lợi và dịch vụ mà thường không được cung cấp qua Medicare hoặc Medicaid. Với một chương trình bảo hiểm y tế kép, quý vị có thể duy trì những quyền lợi Medicaid của mình, và quý vị sẽ nhận thêm nhiều quyền lợi hơn so với Original Medicare với lệ phí bảo hiểm chương trình chỉ thấp bằng $0. Chương trình bảo hiểm y tế kép UnitedHealthcare bao gồm một loạt các quyền lợi và tính năng bổ sung.1

Chương trình của chúng tôi có thể bao trả:

 • Chăm sóc nha khoa thường quy
 • Tín dụng hàng tháng linh hoạt của CA để chi tiêu cho thực phẩm tốt cho sức khỏe, sản phẩm không kê đơn và thanh toán hóa đơn tiện ích
 • Kiểm tra mắt, và khoản tín dụng để mua kính đeo mắt
 • Kiểm tra thính giác, và khoản tín dụng cho các thiết bị trợ thính
 • Và nhiều dịch vụ khác

1Quyền lợi, tính năng và/hoặc các thiết bị có thể thay đổi tùy theo chương trình/khu vực. Áp dụng các hạn chế và loại trừ.

Chương trình bảo hiểm y tế kép còn bao gồm dịch vụ điều phối chăm sóc. Đấy là một cánh tay trợ giúp đắc lực - đặc biệt đối với những đối tượng có các nhu cầu y tế phức tạp. Chương trình giúp quản lý các bác sĩ, các chuyên gia y tế và dịch vụ chăm sóc dễ dàng hơn.

Vui lòng lưu ý, chương trình y tế kép mà UnitedHealthcare cung cấp, và các quyền lợi cụ thể kèm theo, có thể thay đổi tùy vào nơi sinh sống của quý vị. Để biết chi tiết về các chương trình kép có sẵn trong khu vực của quý vị, vui lòng sử dụng hộp tìm kiếm ở cuối trang này.

Tính đủ điều kiện và ghi danh D-SNP

1. Quý vị có hội đủ điều kiện được hưởng các quyền lợi Medicaid của tiểu bang mình không? (Nếu có, quý bị sẽ có một thẻ Medicaid tiểu bang.)

Quý vị dưới 65 tuổi và đáp ứng các yêu cầu về gia đình có thu nhập thấp, phụ nữ có thai và trẻ em, các cá nhân nhận Thu nhập Bảo đảm Bổ sung (SSI), có khuyết tật hoặc tình huống đặc biệt khác.

 • Quý vị tối thiểu 65 tuổi và quý vị cũng:
 • Nhận Hỗ Trợ Thêm hoặc trợ giúp từ tiểu bang của quý vị
 • Bị khiếm thị hoặc có một khuyết tật, nhưng không cần chăm sóc lâu dài

2. Quý vị có Medicare Phần A và B không?

 • Quý vị ít nhất 65 tuổi, hoặc quý vị dưới 65 tuổi và đủ điều kiện trên cơ sở khuyết tật hoặc các tình trạng đặc biệt khác
 • Quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc người cư trú hợp pháp đã sống tại Hoa Kỳ trong ít nhất 5 năm liên tục

3. Quý vị có sống ở một khu vực có các chương trình kép không?

Một chuyên viên bán hàng được cấp phép của UnitedHealthcare có thể cho quý vị biết liệu quý vị có ở trong khu vực dịch vụ hay không. Hoặc, để xem các chương trình có sẵn trong khu vực của quý vị, vui lòng sử dụng hộp tìm kiếm ở cuối trang này.

Chương trình Dual Special Needs Plans (D-SNP) có Giai đoạn Ghi danh Đặc biệt (Special Enrollment Period, SEP) đang diễn ra, kéo dài trong 9 tháng đầu năm. Những người đủ điều kiện có thể ghi danh hoặc thay đổi chương trình 3 tháng một lần. Những thay đổi về việc ghi danh sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

LƯU Ý: Điều quan trọng là phải nhớ rằng để đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, quý vị phải xác nhận lại cho Medicaid hàng năm. Miễn là quý vị vẫn đủ điều kiện, chương trình sức khỏe kép của quý vị sẽ tự động gia hạn hàng năm. Tìm hiểu thêm về ghi danh D-SNP.

Các hội viên trong Chương trình Dual Special Needs Plans, D-SNP) có thể tham gia, chuyển đổi hoặc hủy ghi danh chương trình 1 lần trong mỗi giai đoạn ghi danh kéo dài 3 tháng. Các giai đoạn này là từ tháng 1 đến tháng 3; từ tháng 4 đến tháng 6; và từ tháng 7 đến tháng 9.

Nếu quý vị thực hiện thay đổi, thay đổi đó sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Quý vị cũng có thể thay đổi phạm vi bảo hiểm của mình trong Giai đoạn Ghi danh Hàng năm từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12. Nếu vậy, thay đổi đó sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm tới. Tìm hiểu thêm về thời gian đăng ký chương trình sức khỏe kép.

Nếu quý vị đã đăng ký một chương trình kép UnitedHealthcare và quý vị không còn hội đủ điều kiện hưởng Medicaid, chúng tôi sẽ giữ quý vị lại trong vòng 6 tháng. Trong thời gian này, quý vị sẽ phải thanh toán phần chia sẻ chi phí Medicare ví dụ như các khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm, các khoản khấu trừ và phí bảo hiểm. Nếu quý vị không lấy lại được quyền lợi hưởng Medicaid của mình đến cuối tháng thứ 6, quý vị sẽ bị hủy đăng ký khỏi chương trình kép của chúng tôi.

Tuy nhiên, nhớ rằng quý vị có thể đăng ký vào một chương trình kép bất cứ lúc nào. Nếu quý vị lấy lại được bảo hiểm Medicaid, chỉ cần nói chuyện với chuyên viên bán hàng được cấp phép của UnitedHealthcare để đăng ký lại.

Có. Ghi danh tham gia Chương trình Dual Special Needs Plans (D-SNP) là theo tiểu bang. D-SNP được cung cấp ở hầu hết các tiểu bang, nhưng không phải tất cả các tiểu bang. Ngoài ra, các loại D-SNP hiện có (và các quyền lợi mà mỗi chương trình cung cấp) có thể thay đổi tùy thuộc vào quận nơi quý vị sinh sống. Quý vị có thể sử dụng ô tìm kiếm ở dưới cùng của trang để xem những chương trình nào có sẵn trong khu vực của quý vị. Nếu quý vị không chắc chắn, hãy gọi cho chúng tôi và trao đổi với một trong các đại lý được cấp phép của chúng tôi. Họ sẽ giải thích tất cả các lựa chọn và giúp quý vị tìm được chương trình bảo hiểm y tế đủ điều kiện kép phù hợp với quý vị.

Giai Đoạn Ghi Danh Hàng Năm hoặc Giai Đoạn Ghi Danh Mở Rộng cho bảo hiểm thuốc theo toa Medicare Advantage và Medicare kéo dài từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 hàng năm. Bất kỳ ai đã có bảo hiểm Medicare thuộc bất kỳ loại nào đều có thể thay đổi bảo hiểm của họ cho năm tới. Giai đoạn Ghi danh Mở của Medicare Advantage Open diễn ra từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 hàng năm. Chỉ những người đã có chương trình Medicare Advantage mới có thể thay đổi trong thời gian này.

Quyền lợi D-SNP

Các chương trình kép của chúng tôi thường bao trả các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa và thường quy mà quý vị không cần phải trả thêm phí. Chúng tôi cũng trợ giúp việc điều phối các quyền lợi của Medicaid. Các quyền lợi tiêu chuẩn khác thường được chương trình kép của chúng tôi bao trả bao gồm:

 • Nha khoa
 • Thị giác
 • Điều trần
 • Hỗ trợ chuyên chở
 • Đường dây nóng của y tá
 • Và nhiều quyền lợi và tính năng khác1

1Quyền lợi, tính năng và/hoặc các thiết bị có thể thay đổi tùy theo chương trình/khu vực. Áp dụng các hạn chế và loại trừ. Tìm hiểu thêm về các quyền lợi D-SNP.

Có. Bảo hiểm nha khoa* là một trong nhiều quyền lợi bổ sungmà quý vị có thể nhận được miễn phí với Chương trình Dual Special Needs Plan (D-SNP) từ UnitedHealthcare. Ngoài khám răng và vệ sinh răng miệng định kỳ, quý vị cũng có thể nhận được trợ cấp cho các dịch vụ nha khoa. Khoản trợ cấp này có thể giúp thanh toán cho nhiều dịch vụ chăm sóc nha khoa, chẳng hạn như trám răng, chữa ống tủy, cấy ghép răng và các dịch vụ nha khoa khác. Tìm hiểu thêm về bảo hiểm nha khoa D-SNP dành cho những người có Medicaid và Medicare.

*Các quyền lợi khác nhau tùy theo chương trình và khu vực dịch vụ. Áp dụng các hạn chế và loại trừ.

Có. Bảo hiểm nhãn khoa* là một trong nhiều quyền lợi bổ sungmà quý vị có thể nhận được miễn phí với Chương trình Dual Special Needs Plan (D-SNP) từ UnitedHealthcare. Ngoài khám mắt định kỳ, bảo hiểm nhãn khoa của quý vị cũng có thể cung cấp cho quý vị hàng trăm đô la tín dụng để chi trả cho kính mắt. Số tiền này còn có thể giúp quý vị thanh toán cho một cặp mắt kính hoặc kính sát tròng mới. Tìm hiểu thêm về bảo hiểm nhãn khoa D-SNP dành cho những người có Medicaid và Medicare.

*Các quyền lợi khác nhau tùy theo chương trình và khu vực dịch vụ. Áp dụng các hạn chế và loại trừ.

Chi phí D-SNP

Nếu quý vị có tham gia Chương trình Dual Special Needs Plan (D-SNP), có khả năng hầu hết các chi phí của quý vị sẽ được bao trả. Khi các hội viên Medicare nhận dịch vụ chăm sóc y tế, Medicare không bao trả toàn bộ các dịch vụ. Một phần hoặc phần còn lại sẽ thuộc trách nhiệm thanh toán của hội viên Medicare. Chi phí này được biết là phí bảo hiểm, tiền đồng trả, tiền đồng bảo hiểm hoặc tiền khấu trừ. Các chương trình Medicaid của tiểu bang giúp thanh toán chi phí này cho các cá nhân có thu nhập thấp. Nếu quý vị không có Medicaid, chi phí chính xác của quý vị có thể phụ thuộc vào chương trình quý vị chọn.

Có. Vì D-SNP là một chương trình Medicare Advantage, Medicare bao trả hầu hết các chi phí khi hội viên Medicare nhận được chăm sóc y tế. Một phần hoặc phần còn lại sẽ thuộc trách nhiệm thanh toán của hội viên. Chi phí này được biết là phí bảo hiểm, tiền đồng trả, tiền đồng bảo hiểm hoặc tiền khấu trừ. Đối với những người đang tham gia chương trình D-SNP, chương trình Medicaid của tiểu bang sẽ giúp thanh toán các chi phí này.  

Điều phối các quyền lợi (Coordination of benefits, COB) áp dụng cho những người có bảo hiểm ở nhiều chương trình y tế. COB đề cập đến chương trình nào là bên thanh toán chính (thứ nhất) và chương trình nào là bên thanh toán phụ. Bên thanh toán chính điều phối cung cấp tất cả các quyền lợi của chương trình y tế. Bên thanh toán phụ bao trả những chi phí và quyền lợi mà bên thanh toán chính không bao trả.

Chương trình Dual Special Needs Plans (D-SNP) là một loại chương trình Medicare Advantage. Như vậy, D-SNP điều phối cung cấp các quyền lợi của cả Medicare và Medicaid. Trong hầu hết các trường hợp, Medicaid bao trả các quyền lợi và chi phí D-SNP không bao trả. D-SNP cũng điều phối quản lý chăm sóc, quản lý bệnh và các dịch vụ lâm sàng khác.

Các loại chương trình Nhu cầu Đặc biệt Medicare

D-SNP là viết tắt của Dual Special Needs Plan. Chương trình này dành cho các đối tượng có thu nhập thấp, đủ điều kiện kép để hưởng cả Medicare và Medicaid. C-SNP là viết tắt của Chronic Special Needs Plan. Chương trình này dành cho những người có bệnh mãn tính. Các ví dụ bao gồm suy tim mãn tính, rối loạn tim mạch và tiểu đường.

Cả hai chương trình Dual Special Needs Plan (D-SNP) và Medicare-Medicaid Plan (MMP) đều được thiết kế để giúp các cá nhân đủ điều kiện kép nhận chăm sóc dễ dàng hơn. Các chương trình này hợp lý hóa việc tiếp cận chăm sóc thông qua Medicare và Medicaid. Nhưng có một sự khác biệt quan trọng. Với MMP, tất cả các quyền lợi Medicare và Medicaid được cung cấp thông qua 1 chương trình y tế duy nhất. Với chương trình D-SNP, các hội viên vẫn giữ nguyên chương trình Medicaid cùng tất cả các quyền lợi Medicaid tương tự như hiện nay. Ngoài ra, họ có chương trình Medicare Advantage riêng, thường cung cấp cho họ nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Một sự khác biệt khác là chỉ những người đủ điều kiện kép hoàn toàn mới có thể ghi danh vào MMP, trong khi đó cả những người đủ điều kiện kép hoàn toàn và một phần đều có thể được nhận D-SNP. Tìm hiểu thêm về các quyền lợi Medicaid với D-SNP.

Medicare Phần D là bảo hiểm thuốc theo toa. Chương trình này bao trả một số loại thuốc theo toa không được Medicare Phần A và B bao trả. Chương trình Medicare Special Needs Plans (SNP) là một loại chương trình Medicare Advantage. Các chương trình bảo hiểm y tế kép bao gồm cả bảo hiểm thuốc. Nhưng nếu quý vị đang dùng bất kỳ loại thuốc theo toa nào, quý vị sẽ muốn đảm bảo rằng thuốc của mình được chương trình bảo hiểm y tế kép chi trả trước khi ghi danh. Tìm hiểu thêm về bao trả thuốc theo toa của chương trình bảo hiểm y tế kép.

Có, chương trình Dual Special Needs Plan (D-SNP) hoạt động theo mạng lưới. Các chương trình này yêu cầu hội viên nhận chăm sóc và dịch vụ từ các bác sĩ hoặc bệnh viện trong mạng lưới Medicare SNP của họ. Mạng lưới SNP có quy mô và đối tượng phục vụ khác nhau. Các loại mạng lưới bao gồm:

 1. Mạng lưới bao gồm một khu vực cụ thể. Ví dụ: một mạng lưới có thể bao gồm toàn bộ tiểu bang, trong khi một mạng lưới khác bao gồm một quận. Thông thường, điều này có nghĩa là một khu vực có thể được phục vụ bởi nhiều hơn một mạng lưới.
 2. Mạng lưới xử lý một vấn đề sức khỏe nhất định, chẳng hạn như sa sút trí tuệ. Người chăm sóc cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân mắc một bệnh nhất định có thể tham gia mạng lưới.

Tìm hiểu thêm về cách tìm đúng bác sĩ khi quý vị có cả Medicaid và Medicare.

Không. Không cần giới thiệu để được chăm sóc từ bất kỳ bác sĩ, bệnh viện hoặc phòng khám nào trong mạng lưới.

UnitedHealthcare Community Plan serves members who qualify for Medicaid or for both Medicaid and Medicare in 42 states and the District of Columbia.*

UnitedHealthcare cung cấp các chương trình Medicaid tại các tiểu bang sau đây:
Arizona, Colorado, Florida, Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Bắc Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin

UnitedHealthcare cung cấp chương trình Dual Special Needs Plan (D-SNP) tại các tiểu bang sau đây**:
Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, Bắc Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Nam Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin, Tây Virginia, Wyoming

*Tính đến tháng 9 2023
**Không áp dụng ở tất cả các quận

Tôi hội đủ điều kiện tham gia loại chương trình nào?

Trả lời một số câu hỏi nhanh để xem loại chương trình nào phù hợp với quý vị.

Nhận hướng dẫn về chương trình bảo hiểm kép của quý vị

Mọi thông tin quý vị cần biết về chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép trong một hướng dẫn tiện lợi.

Tìm các chương trình trong khu vực của quý vị

Các quyền lợi của chương trình đủ điều kiện kép hoặc Medicaid có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi quý vị sống. Tìm kiếm bằng mã ZIP để tìm chương trình phù hợp đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Quý vị vẫn còn thắc mắc

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 SA đến 8 CH, giờ địa phương, 7 ngày một tuần

Quý vị vẫn còn thắc mắc

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 SA đến 8 CH, giờ địa phương, 7 ngày một tuần

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink