Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Nội dung chính
0
Số ngày còn lại

Đã đến lúc quý vị nên tiêm vắc-xin

Ghi danh vào chương trình kép trước khi thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào ngày 7 tháng 12.

Dual Special Needs plans (D-SNP)

D-SNP được thiết kế dành cho các đối tượng có cả Medicare và Medicaid. Chương trình kép bổ sung thêm cho chương trình Medicaid của quý vị. Quý vị vẫn giữ nguyên các quyền lợi Medicaid của mình. Ngoài ra, quý vị có thể nhận được nhiều quyền lợi và tính năng bổ sung chỉ với $0 mỗi tháng. Các chương trình Dual Special Needs có lệ phí bảo hiểm $0 cho các hội viên có Trợ giúp bổ sung (Trợ cấp thu nhập thấp).

Chương trình Dual Special Needs Plan (D-SNP) là gì?

Chương trình Dual Special Needs (D-SNP) là một dạng chương trình bảo hiểm y tế. Chương trình này dành cho các đối tượng có cả Medicare và Medicaid. Các chương trình này được thiết kế dành cho những người cần giúp đỡ thêm vì tình trạng khuyết tật, độ tuổi hoặc tình trạng sức khỏe.

Medicare and Medicaid card image

Quyền lợi D-SNP

Với chương trình D-SNP, quý vị có thể nhận được nhiều quyền lợi hơn so với Original Medicare hoặc chỉ Medicaid. Quý vị sẽ vẫn được hưởng tất cả các quyền lợi Medicaid của mình, ngoài ra quý vị thậm chí còn nhận được nhiều quyền lợi hơn mà không mất thêm chi phí.

Các quyền lợi phụ trội có thể bao gồm:

  • Chăm sóc nha khoa thường quy1
  • Tín dụng hàng tháng để chi tiêu cho thực phẩm tốt cho sức khỏe, sản phẩm không kê đơn và thanh toán hóa đơn tiện ích2
  • Kiểm tra mắt định kỳ, và khoản tín dụng để mua kính đeo mắt
  • Kiểm tra thính giác định kỳ, và khoản tín dụng cho các thiết bị trợ thính4
  • Chuyên chở đến các lần khám chăm sóc sức khỏe và nhà thuốc3,5

Tôi hội đủ điều kiện tham gia loại chương trình nào?

Trả lời một số câu hỏi nhanh để xem loại chương trình nào phù hợp với quý vị.

Tôi có hội đủ điều kiện tham gia D-SNP không?

Quý vị có thể đủ điều kiện hưởng chương trình bảo hiểm kép nếu:

  • Quý vị đã ghi danh vào Medicaid ở tiểu bang của quý vị
  • Quý vị có Medicare Phần A và B (Original Medicare)
  • Quý vị sống trong khu vực bao trả của chương trình bảo hiểm điều kiện kép

Làm thế nào để tôi ghi danh vào D-SNP?

Để ghi danh trực tuyến một chương trình đủ điều kiện kép, quý vị có thể điền và nộp đơn ghi danh trực tuyến. Các ứng viên sẽ phải trả lời một loạt các câu hỏi và hệ thống sẽ ghi lại câu trả lời.

1Nếu chương trình của quý vị cung cấp bảo hiểm nha khoa ngoài mạng lưới và quý vị thăm khám với một nha sĩ ngoài mạng lưới, quý vị có thể bị tính phí nhiều hơn. Quy mô mạng lưới thay đổi theo thị trường địa phương.
2Quyền lợi, tính năng và/hoặc các thiết bị có thể thay đổi tùy theo chương trình/khu vực. Các giới hạn, loại trừ và/hoặc hạn chế mạng có thể được áp dụng. Quyền lợi OTC có quy định thời gian hết hạn. Gọi cho chương trình hoặc xem Chứng từ Bảo hiểm (Evidence of Coverage, EOC) của quý vị để biết thêm thông tin.
4Các nhà cung cấp dịch vụ khám thính giác khác có sẵn trong mạng lưới UnitedHealthcare. Chương trình chỉ bao trả máy trợ thính từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trong mạng lưới UnitedHealthcare Hearing.
3,5Chuyên chở định kỳ không sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink