Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Nội dung chính

Các chương trình bảo hiểm y tế Louisiana

Quý vị đang tìm kiếm bảo hiểm y tế chi phí thấp hoặc miễn phí? Chúng tôi cung cấp các chương trình Medicaid. Chúng tôi cũng cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế kép cho những người có cả Medicaid lẫn Medicare.

Để biết thông tin chung về các chương trình tại tiểu bang của quý vị, hãy truy cập trang chủ của Louisiana.

UnitedHealthcare đang giúp đỡ các hội viên có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng thời tiết và lũ lụt nghiêm trọng. Nếu quý vị cần trợ giúp với những việc như đến và về từ văn phòng bác sĩ hoặc mua toa thuốc sớm, vui lòng gọi cho dịch vụ hội viên theo số 1-866675-1607, TTY 711. Quý vị có thể tìm thấy thông tin hữu ích bổ sung trên trang Nguồn lực hỗ trợ phòng chống bão của chúng tôi. Xem Câu hỏi thường gặpNguồn lực Sức khỏe Hành vi.

Chúng tôi cũng có đường dây trợ giúp về tinh thần cho tất cả mọi người theo số 1-866-3426892, TTY 711, đường dây này hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Đây là dịch vụ miễn phí và dành cho tất cả mọi người. Các chuyên gia về sức khỏe tâm thần đã qua đào tạo của Optum có thể giúp quý vị kiểm soát tình trạng căng thẳng và lo âu.

Chúng tôi cũng có thể giới thiệu người gọi đến các nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng để giúp giải quyết các mối lo ngại khác, bao gồm các vấn đề tài chính và pháp lý.

6  kết quả cho Louisiana

Lọc chương trình

Lọc theo loại chương trình

Xóa tất cả bộ lọc
 • Thực phẩm, Sản phẩm không kê toa (Over-the-counter, OTC) và Tiện ích

  $215 tín dụng mỗi tháng để thanh toán cho thực phẩm lành mạnh, các sản phẩm OTC và hóa đơn tiện ích

 • Quyền lợi nha khoa

  $3000 trợ cấp cho các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  $0 đồng thanh toán cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà Optum® Home Delivery

Phí bảo hiểm hàng tháng:

$0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức Trợ giúp Bổ sung của quý vị.

Chương trình này có ở quận của tôi không? (Mở cửa sổ phương thức)

Phí bảo hiểm hàng tháng:

$0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức Trợ giúp Bổ sung của quý vị.

 • Thực phẩm, Sản phẩm không kê toa (Over-the-counter, OTC) và Tiện ích

  $215 tín dụng mỗi tháng để thanh toán cho thực phẩm lành mạnh, các sản phẩm OTC và hóa đơn tiện ích

 • Quyền lợi nha khoa

  $3000 trợ cấp cho các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  $0 đồng thanh toán cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà Optum® Home Delivery

 • Thực phẩm, Sản phẩm không kê toa (Over-the-counter, OTC) và Tiện ích

  $112 tín dụng mỗi tháng để thanh toán cho thực phẩm lành mạnh, các sản phẩm OTC và hóa đơn tiện ích

 • Quyền lợi nha khoa

  $2500 trợ cấp nha khoa cho các dịch vụ được bao trả như làm sạch răng, trám răng và mão răng

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  $0 đồng thanh toán cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà Optum® Home Delivery

Phí bảo hiểm hàng tháng:

$0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức Trợ giúp Bổ sung của quý vị.

Chương trình này có ở quận của tôi không? (Mở cửa sổ phương thức)

Phí bảo hiểm hàng tháng:

$0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức Trợ giúp Bổ sung của quý vị.

 • Thực phẩm, Sản phẩm không kê toa (Over-the-counter, OTC) và Tiện ích

  $112 tín dụng mỗi tháng để thanh toán cho thực phẩm lành mạnh, các sản phẩm OTC và hóa đơn tiện ích

 • Quyền lợi nha khoa

  $2500 trợ cấp nha khoa cho các dịch vụ được bao trả như làm sạch răng, trám răng và mão răng

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  $0 đồng thanh toán cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà Optum® Home Delivery

Quý vị cần trợ giúp tìm một chương trình bảo hiểm?

Trả lời một số câu hỏi nhanh để xem loại chương trình nào phù hợp với quý vị.

 • Thực phẩm, Sản phẩm không kê toa (Over-the-counter, OTC) và Tiện ích

  $248 tín dụng mỗi tháng để thanh toán cho thực phẩm lành mạnh, các sản phẩm OTC và hóa đơn tiện ích

 • Quyền lợi nha khoa

  $3500 trợ cấp cho các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  $0 đồng thanh toán cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà Optum® Home Delivery

Phí bảo hiểm hàng tháng:

$0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức Trợ giúp Bổ sung của quý vị.

Chương trình này có ở quận của tôi không? (Mở cửa sổ phương thức)

Phí bảo hiểm hàng tháng:

$0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức Trợ giúp Bổ sung của quý vị.

 • Thực phẩm, Sản phẩm không kê toa (Over-the-counter, OTC) và Tiện ích

  $248 tín dụng mỗi tháng để thanh toán cho thực phẩm lành mạnh, các sản phẩm OTC và hóa đơn tiện ích

 • Quyền lợi nha khoa

  $3500 trợ cấp cho các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  $0 đồng thanh toán cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà Optum® Home Delivery

 • Thực phẩm, Sản phẩm không kê toa (Over-the-counter, OTC) và Tiện ích

  $250 tín dụng mỗi tháng để thanh toán cho thực phẩm lành mạnh, các sản phẩm OTC và hóa đơn tiện ích

 • Quyền lợi nha khoa

  $3500 trợ cấp cho các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  $0 đồng thanh toán cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà Optum® Home Delivery

Phí bảo hiểm hàng tháng:

$0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức Trợ giúp Bổ sung của quý vị.

Chương trình này có ở quận của tôi không? (Mở cửa sổ phương thức)

Phí bảo hiểm hàng tháng:

$0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức Trợ giúp Bổ sung của quý vị.

 • Thực phẩm, Sản phẩm không kê toa (Over-the-counter, OTC) và Tiện ích

  $250 tín dụng mỗi tháng để thanh toán cho thực phẩm lành mạnh, các sản phẩm OTC và hóa đơn tiện ích

 • Quyền lợi nha khoa

  $3500 trợ cấp cho các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  $0 đồng thanh toán cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà Optum® Home Delivery

Healthy Louisiana Plan


Chương trình Healthy Louisiana dành cho phụ nữ mang thai, trẻ em, gia đình và người lớn. Các thành viên có thể chọn bác sĩ của riêng mình. Và họ cũng nhận được nhiều quyền lợi khác. Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.    

Acadia, Allen, Ascension, Assumption, Avoyelles, Beauregard, Bienville, Bossier, Caddo, Calcasieu, Caldwell, Cameron, Catahoula, Claiborne, Concordia, De Soto, East Baton Rouge, East Carroll, East Feliciana, Evangeline, Franklin, Grant, Iberia, Iberville, Jackson, Jefferson, Jefferson Davis, La Salle, Lafayette, Lafourche, Lincoln, Livingston, Madison, Morehouse, Natchitoches, Orleans, Ouachita, Plaquemines, Pointe Coupee, Rapides, Red River, Richland, Sabine, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John the Baptist, St. Landry, St. Martin, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Tensas, Terrebonne, Union, Vermilion, Vernon, Washington, Webster, West Baton Rouge, West Carroll, West Feliciana, và Winn.

Các Quyền lợi & Tính năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng "Tìm kiếm Bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Thăm khám bác sĩ không giới hạn

  Trẻ em và người lớn* có thể thăm khám bác sĩ thường xuyên nếu cần, không yêu cầu phải có khoản đồng thanh toán.

  * Thăm khám với bác sĩ không giới hạn dành cho người lớn là quyền lợi giá trị cộng thêm do Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare cung cấp.

 • NurseLine℠

  Nói chuyện với y tá đăng ký 24/7.

Chương trình Thị trường ACA Cá nhân & Gia đình


UnitedHealthcare offers Individual & Family ACA Marketplace plans in Louisiana. Các chương trình này được thiết kế để cung cấp cho quý vị bảo hiểm quý vị cần mà không phá vỡ hoạt động của ngân hàng.

Chọn từ các chương trình ở các cấp Đồng, Bạc và Vàng. Mỗi chương trình đều có nhiều quyền lợi khác nhau, bao gồm hỗ trợ đáng tin cậy từ các chuyên gia dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Acadia, Ascension, Caldwell, Catahoula, Concordia, East Baton Rouge, East Carroll, East Feliciana, Evangeline, Franklin, Iberia, Iberville, Jackson, Jefferson, La Salle, Lafayette, Lincoln, Livingston, Madison, Morehouse, Orleans, Ouachita, Plaquemines, Pointe Coupee, Richland, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John the Baptist, St. Landry, St. Martin, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Tensas, Union, Vermilion, Washington, West Baton Rouge, West CarrollWest Feliciana.

Các Quyền lợi & Tính năng

 • Chăm sóc chính chi phí thấp

  Nhận các lần khám chăm sóc chính với chi phí thấp không giới hạn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP) của quý vị cho những việc như kiểm tra sức khỏe và quản lý một số bệnh mãn tính nhất định. 

 • $0 dịch vụ chăm sóc khẩn cấp ảo sẵn có 24/7

  Nhận dịch vụ chăm sóc quý vị cần với $0 thăm khám chăm sóc khẩn cấp ảo từ Optum Virtual Care.1

 • Thuốc gốc $5 hoặc thấp hơn 2 Bậc

  Quý vị có thể đến bất kỳ nhà thuốc nào trong mạng lưới để nhận thuốc theo toa Bậc 2 và thanh toán $5 hoặc ít hơn. Thêm vào đó, nhận giảm giá 20% các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng mang thương hiệu Walgreens. Và tận hưởng việc nhận đơn thuốc duy trì được giao đến tận nhà với dịch vụ giao hàng tận nhà mà không mất thêm chi phí cho lượng thuốc đủ dùng trong một 3 tháng.2

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink