Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Nội dung chính

Tính hội đủ điều kiện Chương trình bảo hiểm y tế kép (Dual Special Needs, D-SNP)

Mỗi tiểu bang sẽ xác định xem quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép hay không. Quý vị đủ điều kiện tham gia chương trình Dual Special Needs nếu quý vị đủ điều kiện tham gia Medicaid, hưởng các quyền lợi Medicare Phần A và B (Original Medicare) và nếu quý vị sống trong khu vực bảo hiểm của chương trình đủ điều kiện kép. Nếu quý vị không đáp ứng tất cả các yêu cầu, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện một phần cho D-SNP.

Medicare và Medicaid và bảo hiểm khuyết tật

Quý vị có tự động đủ điều kiện hưởng Medicaid nếu quý vị có khuyết tật không? Tìm hiểu thêm về các yêu cầu dành cho người khuyết tật của Medicaid và Medicaid.

Tìm hiểu thêm về các yêu cầu dành cho người khuyết tật.

Ai có thể đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình bảo hiểm y tế đủ điều kiện kép hay Dual Special Needs?

Chương trình sức khỏe hội đủ điều kiện kép dành cho đối tượng đã có Medicare và Medicaid. Xem liệu quý vị có đáp ứng yêu cầu.

Tìm hiểu thêm về cách đạt tiêu chuẩn nhận D-NSP

Tôi hội đủ điều kiện tham gia loại chương trình nào?

Trả lời một số câu hỏi nhanh để xem loại chương trình nào phù hợp với quý vị.

Nhận hướng dẫn về chương trình bảo hiểm kép của quý vị

Mọi thông tin quý vị cần biết về chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép trong một hướng dẫn tiện lợi.

Hội đủ điều kiện kép một phần có nghĩa là gì?

Nếu quý vị hội đủ điều kiện kép một phần cho Medicare và Medicaid, quý vị có thể nhận được nhiều quyền lợi hơn với chương trình Dual Special Needs so với Original Medicare.

Tìm hiểu thêm về tính hội đủ điều kiện kép một phần

Đủ điều kiện kép hoàn toàn so với một phần - có sự khác biệt như thế nào?

Sự khác biệt giữa đủ điều kiện kép hoàn toàn và một phần là gì, và chia sẻ phí tổn giúp giảm chi phí cho các quyền lợi Medicare như thế nào?

Tìm hiểu thêm về tính hội đủ điều kiện kép toàn phần và một phần

Tại sao cần đủ điều kiện Medicaid để được bảo hiểm kép (D-SNP)

Các hội viên của chương trình Dual Special Needs Plan (D-SNP) cần duy trì bảo hiểm Medicaid của họ, nếu không họ có thể mất bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm sức khỏe kép.

Tìm hiểu về tính đủ điều kiện tham gia D-SNP

Nếu tham gia chương trình sức khỏe kép, quý vị có mất các quyền lợi của Medicaid không?

Đối với các đối tượng có cả Medicaid và Medicare, quý vị vẫn được giữ lại tất cả các quyền lợi Medicaid khi tham gia một chương trình sức khỏe kép, đồng thời còn có thêm các quyền lợi Medicare.

Tìm hiểu về mức độ bao trả của chương trình sức khỏe kép

Tìm các chương trình trong khu vực của quý vị

Các quyền lợi của chương trình đủ điều kiện kép hoặc Medicaid có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi quý vị sống. Tìm kiếm bằng mã ZIP để tìm chương trình phù hợp đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Quý vị vẫn còn thắc mắc

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 SA đến 8 CH, giờ địa phương, 7 ngày một tuần

Quý vị vẫn còn thắc mắc

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 SA đến 8 CH, giờ địa phương, 7 ngày một tuần

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink