Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Nội dung chính

Đủ điều kiện kép hoàn toàn so với một phần - có sự khác biệt như thế nào?

Đã đăng: Ngày 12 tháng Bảy, 2022

Ngày cập nhật lần cuối: Tháng 12 02, 2022

Đủ điều kiện kép hoàn toàn nghĩa là gì?

Đủ điều kiện kép có nghĩa là một hội viên đủ điều kiện cho cả Medicare lẫn Medicaid. Để đủ điều kiện kép hoàn toàn, điều đó có nghĩa là quý vị đủ điều kiện nhận các quyền lợi Medicaid đầy đủ của tiểu bang cũng như của Medicare. A person who qualifies for full dual eligibility may also qualify for a Dual Special Needs plan (D-SNP).* Đây là một loại chương trình Medicare Advantage cung cấp các quyền lợi bổ sung ngoài Medicare và Medicaid truyền thống.

Medicare chi trả cho hầu hết các dịch vụ chăm sóc và quyền lợi được bao trả, nhưng Medicaid chi trả một số chi phí xuất túi cho các khoản đồng trả, đồng bảo hiểm, khoản khấu trừ và phí bảo hiểm. Medicaid cũng bao trả các quyền lợi không được bao trả bởi Chương trình Dual Special Needs Plan, chẳng hạn như chăm sóc dài hạn.

Nhận hướng dẫn về chương trình bảo hiểm kép của quý vị

 Mọi thông tin quý vị cần biết về Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt Kép trong một hướng dẫn tiện lợi.

Hội đủ điều kiện kép một phần có nghĩa là gì?

Hội đủ điều kiện kép một phần có nghĩa là một người đủ điều kiện tham gia Chương trình Medicare Savings Program (MSP). Các chương trình MSP được quản lý bởi chương trình Medicaid tại mỗi tiểu bang. Trong khi MSP bao trả một số chi phí Medicare nhất định, như phí bảo hiểm Medicare Phần A và Phần B, những người đủ điều kiện kép một phần không nhận được toàn bộ các quyền lợi y tế Medicaid.

A person who qualifies for partial dual eligibility may also qualify for a Dual Special Needs plan (D-SNP).* Mặc dù Medicare chi trả cho hầu hết các dịch vụ chăm sóc và quyền lợi được bao trả, song những người hội đủ điều kiện kép một phần sẽ chịu trách nhiệm cho chi phí xuất túi.

Chương trình Medicare Savings Program (MSP) mang lại lợi ích gì cho những người hội đủ điều kiện kép một phần?

Khi các hội viên Medicare nhận dịch vụ chăm sóc y tế, Medicare không bao trả toàn bộ các dịch vụ. Số tiền còn lại, được gọi là chia sẻ phí tổn hoặc chi phí xuất túi, thuộc trách nhiệm thanh toán của hội viên Medicare. Chi phí này được biết là phí bảo hiểm, tiền đồng trả, tiền đồng bảo hiểm hoặc tiền khấu trừ. Với MSP, chương trình Medicaid của tiểu bang giúp chi trả một số chi phí cho các hội viên đủ điều kiện kép một phần. Số tiền trợ giúp (hoặc chia sẻ phí tổn) mà Medicaid cung cấp phụ thuộc chủ yếu vào những 2 điều sau:

 1. Người đó kiếm được bao nhiêu tiền (thu nhập)
 2. Họ sở hữu (tài sản) bao nhiêu – chẳng hạn như một ngôi nhà
Đối với những người không đủ điều kiện kép đầy đủ, Medicaid có thể giúp chi trả một số chi phí xuất túi cho bảo hiểm Medicare

Có 4 loại hội đủ điều kiện kép một phần khác nhau

Các danh mục đủ điều kiện kép 4 một phần là:

 1. Đối tượng Hưởng lợi Medicare Đủ điều kiện (QMB) 
  Chương trình QMB giúp thanh toán phí bảo hiểm cho Medicare Phần A (bảo hiểm bệnh viện) và Medicare Phần B (bảo hiểm y tế). Các hội viên đủ điều kiện nhận QMB cũng được bảo hiểm chia sẻ phí tổn cho các khoản đồng trả, khoản khấu trừ và khoản đồng bảo hiểm.
 2. Đối tượng Hưởng lợi của Medicare có Thu nhập Thấp Được Xác định (SLMB)
  Chương trình SLMB chỉ giúp thanh toán phí bảo hiểm cho Medicare Phần B (bảo hiểm y tế).
 3. Cá nhân Đủ điều kiện (QI)
  Chương trình QI giúp thanh toán phí bảo hiểm cho Medicaid Phần B (bảo hiểm y tế), nhưng các hội viên này có thể có thu nhập cao hơn so với hội viên tham gia SLMB.
 4. Người khuyết tật và Người lao động Đủ điều kiện (QDWI)
  Chương trình QDWI giúp thanh toán phí bảo hiểm Medicare Phần A (bảo hiểm bệnh viện). Chương trình này dành cho những người bị khuyết tật nhưng đã trở lại làm việc. Do đó, họ đã mất bảo hiểm Medicare Phần A miễn phí.

Nhận trợ giúp để tìm một chương trình bảo hiểm đủ điều kiện kép

Quý vị có nghĩ rằng quý vị, thành viên gia đình hoặc người chăm sóc quý vị đủ tiêu chuẩn là người đủ điều kiện kép toàn phần hay một phần không? Quý vị có thể sử dụng trường tìm kiếm bên dưới để xem những chương trình nào có sẵn trong khu vực của quý vị. Nếu quý vị không chắc chắn, hãy gọi cho chúng tôi và trao đổi với một trong các đại lý được cấp phép của chúng tôi. Họ sẽ giải thích tất cả các lựa chọn và giúp quý vị tìm được chương trình bảo hiểm y tế đủ điều kiện kép phù hợp với quý vị.

Gọi số 1-844-812-5967, TTY: 711
8 SA - 8 CH local time, 7 days a week. Se habla español.

*Chỉ bảo hiểm cho những người đủ tiêu chuẩn là người đủ điều kiện kép một phần ở một số khu vực nhất định. 

Xem các chương trình UnitedHealthcare tại khu vực của quý vị

Các quyền lợi của chương trình đủ điều kiện kép hoặc Medicaid có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi quý vị sống. Tìm kiếm bằng mã ZIP để tìm chương trình phù hợp đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Quý vị vẫn còn thắc mắc

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 SA đến 8 CH, giờ địa phương, 7 ngày một tuần

Quý vị vẫn còn thắc mắc

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 SA đến 8 CH, giờ địa phương, 7 ngày một tuần

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink