Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Nội dung chính
An elderly woman looking out her front door, smiling

Hội đủ điều kiện kép một phần có nghĩa là gì?

Đã đăng: Ngày 27 tháng Tám, 2022

Ngày cập nhật lần cuối: Tháng 9 15, 2023

Những đối tượng đủ tiêu chuẩn cho cả Medicare lẫn Medicaid được gọi là đủ điều kiện kép. Đó là vì họ đủ điều kiện kép cho cả hai chương trình. Nhưng còn nhiều ý nghĩa hơn thế. Một số người đủ điều kiện kép đầy đủ. Điều đó có nghĩa là họ đủ điều kiện nhận các quyền lợi Medicaid đầy đủ của tiểu bang, bao gồm chăm sóc y tế được bao trả. Nhưng những người khác chỉ đủ điều kiện kép một phần. Đó là bởi vì mặc dù họ không đủ điều kiện nhận các quyền lợi y tế thông qua chương trình Medicaid của tiểu bang, họ vẫn đủ điều kiện nhận một số trợ giúp.

Đọc tiếp để tìm hiểu những lựa chọn chương trình bảo hiểm y tế có thể có sẵn cho quý vị nếu quý vị đủ điều kiện kép một phần.

Nhận hướng dẫn về chương trình bảo hiểm kép của quý vị

 Mọi thông tin quý vị cần biết về Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt Kép trong một hướng dẫn tiện lợi.

Có nhiều mức độ hội đủ điều kiện kép một phần khác nhau

4 loại hội đủ điều kiện kép một phần khác nhau. Mỗi mức độ cũng có Chương trình Medicare Savings Program (MSP) riêng. Sự khác biệt chính giữa các loại MSP dựa trên:

 1. Giới hạn đủ điều kiện tài chính (số tiền quý vị kiếm được hoặc sở hữu), và
 2. MSP có bao trả cho:
  • Các khoản đồng thanh toán, khoản khấu trừ và tiền đồng bảo hiểm cho cả Medicare Phần A (bảo hiểm bệnh viện) và Medicare Phần B (bảo hiểm y tế) hay không, hoặc
  • Chỉ lệ phí bảo hiểm Medicare Phần B
  • Chỉ lệ phí bảo hiểm Medicare Phần A

Một số người kiếm được hoặc sở hữu nhiều tiền nên không đủ điều kiện tham gia Chương trình Medicare Savings Program. Mặc dù vậy, một chương trình bảo hiểm y tế đủ điều kiện kép phù hợp với những người đủ điều kiện kép một phần vẫn có thể là một lựa chọn tốt1

Quý vị có phải trả khoản đồng trả khi thăm khám với bác sĩ không?

Quý vị có thể phải tự chi trả nếu phải trả khoản đồng thanh toán cho mỗi lần khám bác sĩ. Nếu quý vị cần thăm khám với bác sĩ chuyên khoa, chi phí có thể thậm chí còn cao hơn. Biết được điều này, UnitedHealthcare cho phép những người đủ điều kiện kép ghi danh vào một số Chương trình Dual Special Needs Plans (D-SNP). Ưu điểm là, với D-SNP, các hội viên đủ điều kiện kép một phần có thể có khoản đồng thanh toán thấp hơn cho các lần thăm khám với bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa.

Nếu quý vị hiện đang tham gia vào một chương trình Medicare Advantage điển hình, quý vị có thể thấy rằng chương trình này trả tiền để chuyển sang Chương trình Dual Special Needs Plan

Hội viên đủ điều kiện kép một phần có thể được hưởng nhiều quyền lợi hơn với D-SNP

Hội viên của UnitedHealthcare D-SNP được hưởng nhiều quyền lợi bổ sung miễn phí.2 Những quyền lợi bổ sung này có thể bao gồm:

 • Một khoản tín dụng hàng tháng để chi tiêu cho thực phẩm lành mạnh, các sản phẩm OTC và hóa đơn tiện ích
 • Khoản đồng thanh toán $0 cho tất cả toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả
 • Bảo hiểm nha khoa, cộng với tín dụng để giúp thanh toán cho các dịch vụ nha khoa
 • Bảo hiểm nhãn khoa, cộng với trợ cấp cho kính mắt
 • Và rất nhiều thực phẩm khác

Bước đầu tiên là kiểm tra các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chương trình

Một số Chương trình Dual Special Needs Plans cho phép người đủ điều kiện kép một phần ghi danh. Nhưng các D-SNP khác chỉ chấp nhận hội viên đủ điều kiện kép hoàn toàn. Không phải lúc nào cũng dễ xác định. Đó là lý do tại sao bước đầu tiên của quý vị là kiểm tra các yêu cầu về tính hội đủ điều kiện của bất kỳ chương trình nào quý vị quan tâm trước khi quý vị bắt đầu quá trình ghi danh. Ngoài ra, nhiều chương trình D-SNP của UnitedHealthcare mà chấp nhận người hội đủ điều kiện kép một phần có từ “Chọn” trong tên của chương trình. Nếu không, chương trình có thể chỉ dành cho các hội viên đủ điều kiện kép hoàn toàn.

Nhận trợ giúp để tìm một chương trình bảo hiểm đủ điều kiện kép

Quý vị có nghĩ rằng quý vị, thành viên gia đình hoặc người chăm sóc quý vị đủ tiêu chuẩn là người đủ điều kiện kép toàn phần hay một phần không? Quý vị có thể sử dụng trường tìm kiếm bên dưới để xem những chương trình nào có sẵn trong khu vực của quý vị. Nếu quý vị không chắc chắn, hãy gọi cho chúng tôi và trao đổi với một trong các đại lý được cấp phép của chúng tôi. Họ sẽ giải thích tất cả các lựa chọn và giúp quý vị tìm được chương trình bảo hiểm y tế đủ điều kiện kép phù hợp với quý vị.

Gọi số 1-844-812-5967, TTY: 711
8 SA - 8 CH local time, 7 days a week. Se habla español.

1 Dual Special Needs plans with partial dual eligibility categories are not available in all areas.
2 Các quyền lợi khác nhau tùy theo chương trình và khu vực dịch vụ. Áp dụng các hạn chế và loại trừ.

Xem các chương trình UnitedHealthcare tại khu vực của quý vị

Các quyền lợi của chương trình đủ điều kiện kép hoặc Medicaid có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi quý vị sống. Tìm kiếm bằng mã ZIP để tìm chương trình phù hợp đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Quý vị vẫn còn thắc mắc

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 SA đến 8 CH, giờ địa phương, 7 ngày một tuần

Quý vị vẫn còn thắc mắc

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 SA đến 8 CH, giờ địa phương, 7 ngày một tuần

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink