Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Nội dung chính

Các chương trình bảo hiểm y tế Indiana

Quý vị đang tìm kiếm bảo hiểm y tế chi phí thấp hoặc miễn phí? Chúng tôi cung cấp các chương trình Medicaid. Chúng tôi cũng cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế kép cho những người có cả Medicaid lẫn Medicare.

Để biết thông tin chung về các chương trình tại tiểu bang của quý vị, hãy truy cập trang chủ của Indiana.

5  kết quả cho Indiana

Lọc chương trình

Lọc theo loại chương trình

Xóa tất cả bộ lọc
 • Thực phẩm, Sản phẩm không kê toa (Over-the-counter, OTC) và Tiện ích

  $146 tín dụng mỗi tháng để thanh toán cho thực phẩm lành mạnh, các sản phẩm OTC và hóa đơn tiện ích

 • Quyền lợi nha khoa

  $3000 trợ cấp cho các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  $0 đồng thanh toán cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà Optum® Home Delivery

Phí bảo hiểm hàng tháng:

$0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức Trợ giúp Bổ sung của quý vị.

Chương trình này có ở quận của tôi không? (Mở cửa sổ phương thức)

Phí bảo hiểm hàng tháng:

$0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức Trợ giúp Bổ sung của quý vị.

 • Thực phẩm, Sản phẩm không kê toa (Over-the-counter, OTC) và Tiện ích

  $146 tín dụng mỗi tháng để thanh toán cho thực phẩm lành mạnh, các sản phẩm OTC và hóa đơn tiện ích

 • Quyền lợi nha khoa

  $3000 trợ cấp cho các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  $0 đồng thanh toán cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà Optum® Home Delivery

 • Thực phẩm, Sản phẩm không kê toa (Over-the-counter, OTC) và Tiện ích

  $120 tín dụng mỗi tháng để thanh toán cho thực phẩm lành mạnh, các sản phẩm OTC và hóa đơn tiện ích

 • Quyền lợi nha khoa

  $2000 trợ cấp cho các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  $0 đồng thanh toán cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà Optum® Home Delivery

Phí bảo hiểm hàng tháng:

$0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức Trợ giúp Bổ sung của quý vị.

Chương trình này có ở quận của tôi không? (Mở cửa sổ phương thức)

Phí bảo hiểm hàng tháng:

$0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức Trợ giúp Bổ sung của quý vị.

 • Thực phẩm, Sản phẩm không kê toa (Over-the-counter, OTC) và Tiện ích

  $120 tín dụng mỗi tháng để thanh toán cho thực phẩm lành mạnh, các sản phẩm OTC và hóa đơn tiện ích

 • Quyền lợi nha khoa

  $2000 trợ cấp cho các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  $0 đồng thanh toán cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà Optum® Home Delivery

Quý vị cần trợ giúp tìm một chương trình bảo hiểm?

Trả lời một số câu hỏi nhanh để xem loại chương trình nào phù hợp với quý vị.

 • Thực phẩm, Sản phẩm không kê toa (Over-the-counter, OTC) và Tiện ích

  $252 tín dụng mỗi tháng để thanh toán cho thực phẩm lành mạnh, các sản phẩm OTC và hóa đơn tiện ích

 • Quyền lợi nha khoa

  $3000 trợ cấp cho các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  $0 đồng thanh toán cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà Optum® Home Delivery

Phí bảo hiểm hàng tháng:

$0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức Trợ giúp Bổ sung của quý vị.

Chương trình này có ở quận của tôi không? (Mở cửa sổ phương thức)

Phí bảo hiểm hàng tháng:

$0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức Trợ giúp Bổ sung của quý vị.

 • Thực phẩm, Sản phẩm không kê toa (Over-the-counter, OTC) và Tiện ích

  $252 tín dụng mỗi tháng để thanh toán cho thực phẩm lành mạnh, các sản phẩm OTC và hóa đơn tiện ích

 • Quyền lợi nha khoa

  $3000 trợ cấp cho các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  $0 đồng thanh toán cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà Optum® Home Delivery

 • Tìm Bác Sĩ

  Sử dụng Công Cụ Tìm Kiếm Bác Sĩ để xem bác sĩ của quý vị có trong mạng lưới của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Nha khoa

  Chúng tôi thanh toán cho dịch vụ vệ sinh, kiểm tra và khám răng miệng.

 • Thị giác

  Khám mắt định kỳ và kính mắt theo toa đều được bao trả.

Chương trình này có ở quận của tôi không? (Mở cửa sổ phương thức)
 • Tìm Bác Sĩ

  Sử dụng Công Cụ Tìm Kiếm Bác Sĩ để xem bác sĩ của quý vị có trong mạng lưới của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Nha khoa

  Chúng tôi thanh toán cho dịch vụ vệ sinh, kiểm tra và khám răng miệng.

 • Thị giác

  Khám mắt định kỳ và kính mắt theo toa đều được bao trả.

 • Tìm Bác Sĩ

  Sử dụng Công Cụ Tìm Kiếm Bác Sĩ để xem bác sĩ của quý vị có trong mạng lưới của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Nha khoa

  Chúng tôi thanh toán cho dịch vụ vệ sinh, kiểm tra và khám răng miệng.

 • Thị giác

  Khám mắt định kỳ và kính mắt theo toa đều được bao trả.

Chương trình này có ở quận của tôi không? (Mở cửa sổ phương thức)
 • Tìm Bác Sĩ

  Sử dụng Công Cụ Tìm Kiếm Bác Sĩ để xem bác sĩ của quý vị có trong mạng lưới của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Nha khoa

  Chúng tôi thanh toán cho dịch vụ vệ sinh, kiểm tra và khám răng miệng.

 • Thị giác

  Khám mắt định kỳ và kính mắt theo toa đều được bao trả.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink