Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Nội dung chính
20-something woman smiling because she’s eligible for coverage due to Medicaid expansion

Medicaid mở rộng là gì?

Đã đăng: Tháng 3 07, 2022

Ngày cập nhật lần cuối: Tháng 12 02, 2022

Medicaid mở rộng là một phần của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp Túi tiền (Affordable Care Act, ACA). Mục tiêu của ACA là giúp bảo hiểm y tế dễ chi trả hơn cho những người có thu nhập thấp. Tổng thống Obama đã ký để ACA được ban hành thành luật vào năm 2010.

Nhận hướng dẫn về chương trình bảo hiểm kép của quý vị

 Mọi thông tin quý vị cần biết về Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt Kép trong một hướng dẫn tiện lợi.

Ai được bao trả theo chương trình Medicaid mở rộng?

Chương trình Medicaid mở rộng mang lại cho tiểu bang cơ hội cung cấp bảo hiểm Medicaid cho những người có thu nhập tối đa 138% mức nghèo liên bang (federal poverty level, FPL). FPL là thước đo thu nhập. Đó là ngưỡng đủ điều kiện cho Medicaid và các phúc lợi khác của chính phủ. Chính phủ liên bang cập nhật FPL mỗi năm. Đối với 2023, FPL là $13.590 cho cá nhân và $27.750 cho gia đình 4.

Chương trình Medicaid mở rộng giúp tăng khả năng tiếp cận Medicaid chủ yếu cho các nhóm 2 có thu nhập thấp sau đây:

  1. Người lớn không có con
  2. Những người trước đây có thu nhập cao nên đủ điều kiện tham gia bảo hiểm Medicaid của tiểu bang

Medicaid mở rộng được tài trợ như thế nào?

Mỗi tiểu bang điều hành chương trình Medicaid riêng của mình, nhưng chính phủ liên bang có các quy tắc mà tất cả các tiểu bang phải tuân theo. Để đổi lấy việc tuân thủ các quy tắc này, chính quyền liên bang cũng cung cấp cho tiểu bang ít nhất một nửa số tiền cần thiết để điều hành chương trình Medicaid.

Còn về các chi phí cụ thể liên quan đến Medicaid mở rộng thì sao? Trong vài năm đầu tiên, chính quyền liên bang đã trả 100% hoặc toàn bộ chi phí. Trong những năm sau đó, tỷ lệ này đã giảm dần. Tính đến 2020 — và vào mỗi năm sau đó — chính quyền liên bang hiện trả 90%. Điều đó có nghĩa là với mỗi đô la phát sinh thêm mà một tiểu bang chi tiêu cho chương trình Medicaid mở rộng, chính quyền liên bang sẽ chi trả 90 cent chi phí.

Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép cung cấp trợ giúp bổ sung cho những người cần

Tại sao tất cả các tiểu bang không có Medicaid mở rộng?

Năm 2012, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã phán quyết rằng chính quyền liên bang không thể buộc các tiểu bang phải mở rộng Medicaid theo ACA. Đó là vì khoản chi phí mà các tiểu bang sẽ phải chi trả cho nhiều người hơn theo Medicaid. Do đó, mỗi tiểu bang có thể chọn có mở rộng chương trình Medicaid của mình hay không. Hiện tại, 38 các tiểu bang cộng với Washington, D.C. đã áp dụng mở rộng Medicaid và 12 các tiểu bang chưa áp dụng.1

Quý vị có từng nghe nói đến giai đoạn không bao trả của Medicaid không? Một tình huống ảnh hưởng đến một nhóm người nhất định trong các tiểu bang chọn không mở rộng Medicaid. Những người này có thu nhập cao nên không đủ điều kiện hưởng Medicaid tại tiểu bang của họ. Nhưng họ vẫn không thể chi trả cho việc nhận bảo hiểm y tế với một chương trình được cung cấp trên thị trường giao dịch dành cho cá nhân hoặc gia đình (ACA). Khoảng 2,2 triệu người rơi vào giai đoạn không được bao trả của Medicaid này.2

Lợi ích của Medicaid mở rộng là gì?

Meneges Group là một công ty tư vấn quốc gia tập trung tìm cách phục vụ tốt hơn cho những người có nguy cơ cao. Menges Group đã tiến hành nghiên cứu để so sánh các tiểu bang đã áp dụng chương trình Medicaid Mở rộng so với các tiểu bang không áp dụng. Những phát hiện chính từ nghiên cứu mà Menges Group3 công bố vào ngày 2021 tháng 8 bao gồm:

  • Hơn 9 triệu người không có bảo hiểm đã được bao trả thông qua chương trình Medicaid Mở rộng.
  • Từ 2013–2019, phần chia sẻ phí tổn của Medicaid mà tiểu bang chi trả ít hơn ở các tiểu bang đã mở rộng Medicaid so với những tiểu bang không mở rộng (19,5% so với 26,4%).
  • Medicaid mở rộng giúp giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở những người trong độ tuổi 18–64.
  • Doanh thu của bệnh viện dường như đã tăng lên đáng kể ở các tiểu bang có Medicaid mở rộng.

Medicaid mở rộng có lợi như thế nào cho những người có nhu cầu đặc biệt?

Medicaid mở rộng giúp nhiều người có thể nhận được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thông qua Medicaid hơn. Trong đó bao gồm một số người nhất định đủ điều kiện nhận các quyền lợi Medicare. Và trong trường hợp đó, họ hầu như cũng đủ điều kiện tham gia Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép (hay chương trình bảo hiểm y tế đủ điều kiện kép). Đây là một dạng chương trình bảo hiểm y tế dành cho những người có cả Medicaid lẫn Medicare. Những người này “đủ điều kiện kép” vì họ đủ điều kiện nhận các quyền lợi Medicare cũng như các quyền lợi Medicaid.

Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép là chương trình Medicare Advantage có thể cung cấp trợ giúp bổ sung cho những người cần. Có thể vì lý do thu nhập, khuyết tật, tuổi tác và/hoặc tình trạng sức khỏe. Chương trình Dual Special Needs Plan bổ sung thêm quyền lợi cho chương trình Medicaid của quý vị. Quý vị vẫn giữ nguyên các quyền lợi Medicaid của mình. Đa số các chương trình bảo hiểm y tế kép đều cung cấp cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với chương trình Original Medicare.* Tất cả đều với mức phí bảo hiểm thấp là $0. Tìm hiểu thêm về các quyền lợi của chương trình bảo hiểm y tế kép.

1 Status of State Medicaid Expansion Decisions: Interactive Map (KFF, June 21,2022), (accessed August 16, 2022).
2 The coverage gap: Uninsured poor adults in states that do not expand Medicaid (KFF, January 21, 2021),  (accessed December 14, 2021).
3 Assessment of Medicaid Expansion’s Impacts (The Menges Group, August 2021) (accessed July 13, 2023).
*Quyền lợi và tính năng thay đổi theo chương trình/khu vực. Áp dụng các hạn chế và loại trừ.

Tôi hội đủ điều kiện tham gia loại chương trình nào?

Trả lời một số câu hỏi nhanh để xem loại chương trình nào phù hợp với quý vị.

Tìm các chương trình Medicaid trong khu vực của quý vị

Các quyền lợi của chương trình đủ điều kiện kép hoặc Medicaid có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi quý vị sống. Tìm kiếm bằng mã ZIP để tìm chương trình phù hợp đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink