Bỏ qua để đến nội dung trang chính Nội dung chính

Gia hạn Medicaid có nghĩa là hàng triệu người có thể mất quyền lợi của họ

Đã đăng: Ngày 12 tháng 7 năm 2022

Ngày cập nhật lần cuối: February 09, 2023

Gia hạn Medicaid là gì?

Cho dù quý vị gọi đó là gia hạn Medicaid, tái xét Medicaid hay tái chứng nhận Medicaid, thì đều có nghĩa như nhau. Đó là khi những người nhận quyền lợi Medicaid phải tái chứng nhận hoặc gia hạn bảo hiểm của họ. Để làm được như vậy, họ cần chứng minh rằng họ vẫn đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện để nhận các quyền lợi Medicaid tại tiểu bang của họ. Ở hầu hết các tiểu bang, người thụ hưởng Medicaid cần phải gia hạn hàng năm.

COVID-19 đã khiến nhu cầu gia hạn Medicaid bị tạm dừng

Đại dịch COVID-19 đã gây ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Trong thời gian này, yêu cầu người nhận Medicaid gia hạn hàng năm đã tạm dừng. Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do đại dịch đã được kéo dài nhiều lần kể từ tháng 1 năm 2020. Do đó, việc tái chứng nhận Medicaid đã được tạm dừng trong hơn 2 năm và số lượng người hiện đang tham gia Medicaid đã đạt kỷ lục. Trên thực tế, trên 81 triệu người đã ghi danh tham gia Medicaid tính đến tháng 5 năm 2022.1

Chứng nhận lại Medicaid sẽ bắt đầu lại vào ngày 1 tháng 4 năm 2023

Vào cuối năm 2022, Quốc hội đã thông qua gói chi tiêu kéo dài một năm cho 2023. Dự luật này cũng quy định ngày 1 tháng 4 năm 2023 là ngày bắt đầu mới khi chứng nhận lại Medicaid sẽ bắt đầu lại. Sau đó, các tiểu bang có tối đa 12 tháng để chứng nhận lại tất cả những người nhận Medicaid của họ. Nhưng đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Đó là vì các tiểu bang có thể đã không có liên lạc nào với nhiều người ghi danh Medicaid trong 2 đến 3 năm. Rất nhiều địa chỉ hoặc thông tin liên hệ có thể đã lỗi thời.

Những người nhận Medicaid không tái chứng nhận có nguy cơ mất bảo hiểm Medicaid và có thể thấy mình không có bảo hiểm y tế. Đối với bất kỳ ai đang tham gia Medicaid, điều quan trọng là phải đảm bảo cơ quan Medicaid tiểu bang có thông tin liên hệ chính xác và cập nhật cho quý vị.

Không có bảo hiểm Medicaid có thể khiến cho việc nhận chăm sóc y tế trở lên khó khăn hơn

Hàng triệu người có thể mất bảo hiểm Medicaid của họ

Ước tính rằng có tới 15 triệu người dưới 65 tuổi có thể mất quyền lợi Medicaid của họ trong quá trình tái chứng nhận Medicaid.2 Không có bảo hiểm Medicaid có thể khiến cho việc nhận chăm sóc y tế trở nên khó khăn hơn. Điều này cũng có thể khiến những người không có bảo hiểm y tế phải trả hóa đơn y tế đắt đỏ.

Bảo hiểm Medicaid là chìa khóa cho những người đủ điều kiện kép

Những người đủ điều kiện hưởng cả Medicare lẫn Medicaid được gọi là đủ điều kiện kép. Dual Special Needs Plans (D-SNPs) are a type of Medicare Advantage plan that provide extra benefits beyond Original Medicare and Medicaid*.

Quý vị cần có bảo hiểm Medicaid để đủ điều kiện tham gia D-SNP. Vì vậy, sau ngày 1 tháng 4 năm 2023, các hội viên D-SNP sẽ cần xác nhận lại phạm vi bảo hiểm Medicaid của họ. Các hội viên D-SNP không còn đủ điều kiện tham gia Medicaid tại tiểu bang của họ sẽ cần phải chọn một loại chương trình Medicare khác. Để biết thông tin cập nhật nhất về chứng nhận lại Medicaid, vui lòng kiểm tra với Cơ quan Medicaid tiểu bang của quý vị.

*Quyền lợi và tính năng thay đổi theo chương trình/khu vực. Áp dụng các hạn chế và loại trừ.
1May 2022 Medicaid & CHIP Enrollment Data Highlights(accessed August 29, 2022)
2.Why Millions on Medicaid Are at Risk of Losing Coverage in the Months Ahead, (KFF, February 14, 2022) (accessed March 1, 2022)

Tôi đủ điều kiện tham gia loại chương trình nào?

Trả lời một số câu hỏi nhanh để xem loại chương trình nào phù hợp với quý vị.

Tìm các chương trình Medicaid trong khu vực của quý vị

Các quyền lợi của chương trình đủ điều kiện kép hoặc Medicaid có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi quý vị sống. Tìm kiếm bằng mã ZIP để tìm chương trình phù hợp đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink