Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Nội dung chính

Tại sao cần đủ điều kiện Medicaid để được bảo hiểm D-SNP

Đã đăng: Ngày 12 tháng Bảy, 2022

Ngày cập nhật lần cuối: Tháng 12 02, 2022

Bảo hiểm Medicaid là một phần quan trọng để hội đủ điều kiện kép

Những đối tượng đủ tiêu chuẩn cho cả Medicare lẫn Medicaid được gọi là đủ điều kiện kép. Đó là vì họ đủ điều kiện kép cho cả hai chương trình. Being dual eligible may also mean someone could qualify for a Dual Special Needs plan (D-SNP). D-SNP là một loại chương trình Medicare Advantage cung cấp thêm các quyền lợi ngoài Original Medicare và Medicaid. Điều gì sẽ xảy ra nếu một người không còn đủ điều kiện hưởng quyền lợi Medicaid của mình? Đọc tiếp để tìm hiểu.

Nhận hướng dẫn về chương trình bảo hiểm kép của quý vị

 Mọi thông tin quý vị cần biết về Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt Kép trong một hướng dẫn tiện lợi.

Hội viên D-SNP cần duy trì tính đủ điều kiện Medicaid

Ngoài việc hội đủ điều kiện tham gia Medicare, việc có bảo hiểm Medicaid cũng là một yêu cầu để ghi danh vào D-SNP. Và đó là yêu cầu không chỉ là lần ghi danh đầu tiên của quý vị. Để duy trì tính đủ điều kiện, quý vị cần duy trì bảo hiểm Medicaid của mình trong suốt thời gian. Nếu quý vị không còn đủ điều kiện hưởng Medicaid, thì ngay sau đó quý vị sẽ nhận được thư từ công ty bảo hiểm y tế của quý vị. Thư này thông báo cho quý vị biết rằng quý vị không còn đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện của D-SNP.

Điều gì xảy ra nếu một hội viên D-SNP mất tư cách đủ điều kiện hưởng Medicaid của họ?

Khi một hội viên D-SNP không còn đủ điều kiện tham gia Medicaid, họ sẽ được chuyển sang giai đoạn ân hạn. Tùy thuộc vào chương trình bảo hiểm y tế, thời gian ân hạn này có thể là 30 ngày hoặc tối đa 6 tháng. Các hội viên vẫn có thể nhận được chăm sóc và dịch vụ thông qua chương trình bảo hiểm y tế của họ. Và Medicare vẫn sẽ thanh toán cho hầu hết các dịch vụ chăm sóc và quyền lợi được bao trả. Sự khác biệt duy nhất là, trong thời gian ân hạn, hội viên D-SNP sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí xuất túi. Đây có thể là các khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm, khoản khấu trừ và phí bảo hiểm mà Medicaid chịu trách nhiệm chi trả trước đó.

When a D-SNP member no longer qualifies for Medicaid, they go into a grace period

Nếu bảo hiểm Medicaid của quý vị không được phục hồi trong thời gian ân hạn, quý vị có thể cần chọn một chương trình bảo hiểm y tế khác

If the grace period ends and you aren’t able to get recertified for Medicaid coverage, you will be disenrolled from your D-SNP or other Medicare Special Needs health plan. Nếu vậy, chương trình bảo hiểm y tế sẽ gửi cho quý vị một lá thư khác cho biết khi nào bảo hiểm của quý vị sẽ chấm dứt. Then you’ll have a Special Enrollment Period (SEP) to enroll in a new Medicare Advantage plan or Original Medicare and a Medicare Part D (prescription drug plan). Bảo hiểm mới của quý vị sẽ bắt đầu từ tháng sau khi chương trình trước đó của quý vị kết thúc.

Nếu quý vị mất toàn bộ bảo hiểm Medicaid, quý vị có thể là hội viên đủ điều kiện kép một phần

Hội đủ điều kiện kép một phần là khi ai đó đủ tiêu chuẩn tham gia Medicare, nhưng họ không nhận được toàn bộ các quyền lợi y tế Medicaid. Nếu quý vị mất toàn bộ quyền lợi y tế Medicaid, nhưng vẫn tham gia vào Chương trình Medicare Savings Program(MSP), quý vị có thể đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình kép một phần.* Mặc dù Medicare chi trả cho hầu hết các dịch vụ chăm sóc và quyền lợi được bao trả, nhiều người đủ điều kiện kép một phần sẽ chịu trách nhiệm chi trả các chi phí xuất túi. Tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện kép một phần.

*Chỉ bảo hiểm cho những người đủ tiêu chuẩn là người đủ điều kiện kép một phần ở một số khu vực nhất định. 

Xem các chương trình UnitedHealthcare tại khu vực của quý vị

Các quyền lợi của chương trình đủ điều kiện kép hoặc Medicaid có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi quý vị sống. Tìm kiếm bằng mã ZIP để tìm chương trình phù hợp đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Quý vị vẫn còn thắc mắc

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 SA đến 8 CH, giờ địa phương, 7 ngày một tuần

Quý vị vẫn còn thắc mắc

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 SA đến 8 CH, giờ địa phương, 7 ngày một tuần

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink