Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Nội dung chính

Các chương trình Medicaid

Medicaid cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho một số đối tượng thu nhập thấp, trẻ em, phụ nữ có thai, người già, và những đối tượng có khuyết tật. Tại một số tiểu bang, Medicaid bảo hiểm cho tất cả đối tượng người trưởng thành có thu nhập thấp dưới một mức thu nhập nhất định.

Medicaid là gì?

Medicaid là một cách để quý vị được chăm sóc sức khỏe với chi phí thấp hơn hoặc đôi khi không mất phí. Medicaid được quản lý bởi mỗi tiểu bang, vì vậy các yêu cầu đủ điều kiện có thể thay đổi tùy theo tiểu bang.

Gia hạn tính hội đủ điều kiện hưởng Medicaid

Nếu quý vị được yêu cầu gia hạn chương trình Medicaid của mình, quý vị có thể sẽ thắc mắc về những việc cần làm tiếp theo. Chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị kiểm tra tình trạng Medicaid cũng như tìm hiểu các tùy chọn bảo hiểm khác nếu quý vị cần một chương trình mới.

Quyền lợi Medicaid

Chính phủ liên bang yêu cầu các tiểu bang cung cấp một số phúc lợi y tế nhất định cho những người hội đủ điều kiện hưởng Medicaid.

Các tiểu bang có thể chọn cung cấp các quyền lợi bổ sung, tùy chọn như:

  • Thăm khám và nằm viện
  • Thăm khám tại văn phòng bác sĩ
  • Chăm sóc trước khi sinh và sinh nở
  • Dịch vụ điều dưỡng tại gia
  • Các dịch vụ sức khỏe tại gia
  • Khám sàng lọc sớm cho trẻ em
  • Chuyên chở y tế khẩn cấp

 

Gia hạn tính hội đủ điều kiện hưởng Medicaid

Nếu quý vị được yêu cầu gia hạn chương trình Medicaid của mình, quý vị có thể sẽ thắc mắc về những việc cần làm tiếp theo. Chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị kiểm tra tình trạng Medicaid cũng như tìm hiểu các tùy chọn bảo hiểm khác nếu quý vị cần một chương trình mới.

Tôi có hội đủ điều kiện tham gia Medicaid không?

Medicaid được quản lý bởi mỗi tiểu bang, vì vậy các yêu cầu về tính đủ điều kiện phụ thuộc vào nơi quý vị sống.

Làm cách nào để tôi ghi danh vào Medicaid?

Để ghi danh vào Medicaid, quý vị sẽ cần nộp đơn thông qua cơ quan Medicaid tại tiểu bang của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink