Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Nội dung chính

Tính hội đủ điều kiện hưởng Medicaid

Medicaid cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho một số đối tượng thu nhập thấp, trẻ em, phụ nữ có thai, người già, và những đối tượng có khuyết tật. Các tiểu bang cũng có thể chọn mở rộng tính đủ điều kiện cho các nhóm khác, chẳng hạn như những người có thu nhập thấp có hoặc không có con.

Gia hạn Medicaid có nghĩa là hàng triệu người có thể mất quyền lợi của họ

Sau ngày 1 tháng 4 năm 2023, những người nhận Medicaid cần phải xác nhận lại bảo hiểm của họ và hàng triệu người có thể thấy họ mất các quyền lợi Medicaid.

Tìm hiểu thêm về việc gia hạn Medicaid

Medicaid mở rộng là gì?

Tổng quan về cách chương trình Medicaid mở rộng giúp cung cấp bảo hiểm y tế cho những người có thu nhập thấp. Ai được hưởng lợi từ chương trình Medicaid mở rộng và giai đoạn không được bao trả Medicaid là gì?

Tìm hiểu thêm về việc mở rộng Medicaid

Tôi hội đủ điều kiện tham gia loại chương trình nào?

Trả lời một số câu hỏi nhanh để xem loại chương trình nào phù hợp với quý vị.

Medicare và Medicaid và bảo hiểm khuyết tật

Quý vị có tự động đủ điều kiện hưởng Medicaid nếu quý vị có khuyết tật không? Tìm hiểu thêm về các yêu cầu dành cho người khuyết tật của Medicaid và Medicaid.

Tìm hiểu thêm về các yêu cầu dành cho người khuyết tật.

Nếu tham gia chương trình sức khỏe kép, quý vị có mất các quyền lợi của Medicaid không?

Đối với các đối tượng có cả Medicaid và Medicare, quý vị vẫn được giữ lại tất cả các quyền lợi Medicaid khi tham gia một chương trình sức khỏe kép, đồng thời còn có thêm các quyền lợi Medicare.

Tìm hiểu về mức độ bao trả của chương trình sức khỏe kép

Tìm các chương trình trong khu vực của quý vị

Các quyền lợi của chương trình đủ điều kiện kép hoặc Medicaid có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi quý vị sống. Tìm kiếm bằng mã ZIP để tìm chương trình phù hợp đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink